Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Joanna
nazwisko : OLSZAŃSKA
data ur. : 1994-08-04 (Sen) 26 88
płeć : Kobieta
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.48 (-0.2)   2010-05-08   Bogatynia  U18
  13.35 (+1.2)   2011-08-20   Jablonec (CZE)  U18
  13.77 (-0.3)   2012-05-12   Wrocław  U20
  13.27 (+0.6)   2015-05-09   Wrocław  U23

  150 m wykres

  20.73   2013-04-27   Zgorzelec  U20

  200 m wykres

  28.33 (-1.2)   2009-05-02   Wrocław  U16
  27.57 (+0.7)   2010-05-15   Wrocław  U18
  27.85 (+1.2)   2011-08-20   Jablonec (CZE)  U18
  27.18 (+1.1)   2014-06-01   Białystok  U23
  26.53 (-0.1)   2015-05-23   Łódź  U23

  300 m wykres

  44.57   2008-09-06   Wrocław  U16
  43.18   2009-06-07   Warszawa  U16
  42.54   2015-05-03   Wrocław  U23

  400 m wykres

  64.32   2010-09-24   Bydgoszcz  U18
  60.12   2014-05-31   Białystok  U23
  58.73   2015-05-22   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:43.87   2012-04-21   Zgorzelec  U20

  800 m wykres

  2:43.54   2009-05-03   Wrocław  U16
  2:35.01   2011-10-09   Zielona Góra  U18

  100 m pł MŁ wykres

  15.18 (+0.4)   2009-09-27   Zamość  U16
  15.36 (+0.7)   2010-06-08   Wrocław  U18

  100 m pł J MŁ wykres

  16.01 (-1.6)   2009-09-19   Zielona Góra  U16
  15.30 (+1.4)   2010-06-12   Zamość  U18
  14.70 (+1.1)   2011-06-11   Słubice  U18

  100 m pł wykres

  15.91 (-1.0)   2011-10-08   Zielona Góra  U18
  15.57 (+1.1)   2012-06-09   Siedlce  U20
  15.71 (-0.7)   2013-07-05   Kraków  U20

  300 m pł wykres

  47.14   2009-06-04   Wrocław  U16
  44.56   2015-08-29   Leszno  U23

  400 m pł K wykres

  68.29   2010-06-16   Wrocław  U18
  64.68   2011-06-05   Zielona Góra  U18
  66.86   2012-06-10   Siedlce  U20
  65.71   2013-07-03   Kraków  U20
  63.27   2014-08-31   Inowrocław  U23
  61.81   2015-05-30   Biała Podlaska  U23

  Wzwyż wykres

  1.31   2009-05-02   Wrocław  U16
  1.36   2011-10-08   Zielona Góra  U18

  W dal wykres

  4.36 (+0.3)   2009-05-03   Wrocław  U16
  4.73 (+0.1)   2011-05-28   Zgorzelec  U18

  Kula (3) wykres

   6.94   2009-05-02   Wrocław  U16

  Kula (4) wykres

   7.34   2011-10-08   Zielona Góra  U18

  Oszczep (600) wykres

  16.72   2009-05-03   Wrocław  U16
  18.19   2011-09-03   Opole  U18

  7-bój wykres

  3490   2011-10-09   Zielona Góra  U18

  7-bój K MŁ wykres

  3119   2009-05-03   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.34495401382446 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl