Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Monika HAŁASA
imię : Monika
nazwisko : HAŁASA
data ur. : 1992-04-05 (Sen) 29 120
płeć : Kobieta
klub : UKS Olimpia Zabrze

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.97 (-0.2)   2010-05-30   Chorzów  U20
  27.56 (0.0)   2011-08-27   Chorzów  U20
  26.92 (+0.4)   2013-08-24   Częstochowa  U23
  26.78 (0.0)   2014-07-22   Sosnowiec  U23
  26.78 (0.0)   2015-06-14   Chorzów  Sen
  26.82 (+1.7)   2016-05-15   Sosnowiec  Sen
  26.39 (-2.5)   2017-05-14   Sosnowiec  Sen

  300 m wykres

  43.52   2009-05-01   Sosnowiec  U18

  400 m wykres

  60.95   2008-08-30   Chorzów  U18
  59.96   2009-07-18   Sosnowiec  U18
  60.81   2010-05-02   Sosnowiec  U20
  59.24   2011-06-04   Częstochowa  U20
  59.98   2012-05-12   Częstochowa  U23
  58.04   2013-09-15   Bielsko-Biała  U23
  57.38   2014-07-22   Sosnowiec  U23
  56.46   2015-06-14   Chorzów  Sen
  56.18   2016-07-24   Chorzów  Sen
  56.75   2017-05-14   Sosnowiec  Sen

  600 m wykres

  1:39.63   2009-04-26   Chorzów  U18
  1:41.71   2010-04-25   Chorzów  U20
  1:37.66   2011-04-30   Sosnowiec  U20
  1:33.08   2013-09-07   Chorzów  U23
  1:33.07   2017-05-06   Sosnowiec  Sen

  800 m wykres

  2:20.37   2008-06-14   Sosnowiec  U18
  2:16.51   2009-08-31   Sosnowiec  U18
  2:13.71   2010-06-26   Białystok  U20
  2:08.82   2011-06-25   Toruń  U20
  2:09.72   2012-09-09   Kraków  U23
  2:04.03   2013-06-08   Bydgoszcz  U23
  2:06.46   2014-08-23   Częstochowa  U23
  2:04.04   2015-06-27   Sopot  Sen
  2:04.38   2016-07-31   Jelenia Góra  Sen
  2:07.99   2017-05-27   Łódź  Sen

  1000 m wykres

  3:12.75   2009-09-23   Gliwice  U18
  2:59.83   2011-05-08   Sosnowiec  U20
  2:47.04   2013-04-27   Sosnowiec  U23
  2:49.21   2014-09-14   Częstochowa  U23
  2:45.28   2015-05-09   Kraków  Sen
  2:39.95   2016-07-28   Sopot  Sen

  1500 m wykres

  4:44.43   2009-09-12   Sosnowiec  U18
  4:39.01   2010-06-28   Białystok  U20
  4:33.57   2011-06-26   Toruń  U20
  4:22.93   2012-06-06   Sosnowiec  U23
  4:17.26   2013-07-13   Tampere (FIN)  U23
  4:15.51   2014-07-31   Szczecin  U23
  4:11.63   2015-06-06   Regensburg (GER)  Sen
  4:16.28   2016-06-05   Bydgoszcz  Sen
  4:28.96   2017-05-26   Łódź  Sen

  3000 m wykres

  10:05.54   2012-09-23   Częstochowa  U23
   9:43.08   2013-09-21   Częstochowa  U23
   9:44.80   2014-09-20   Częstochowa  U23

  Mila wykres

  5:07.93   2011-09-21   Sosnowiec  U20
  4:54.40   2013-09-18   Częstochowa  U23
  4:43.39   2016-07-22   Dublin (IRL)  Sen

  Przełaj wykres

   :14:05   2013-03-10   Bydgoszcz  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.039819002151489 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl