Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Martyna WARDA
imię : Martyna
nazwisko : WARDA
data ur. : 1992-11-24 (Sen) 27 334
płeć : Kobieta
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  46.93   2010-04-25   Olsztyn  U20
  48.74   2011-09-04   Olsztyn  U20

  800 m wykres

  2:31.75   2009-08-23   Olsztyn  U18
  2:24.61   2010-09-04   Olsztyn  U20
  2:28.42   2012-05-19   Bydgoszcz  U23
  2:32.90   2013-05-05   Lidzbark Warmiński  U23
  2:34.03   2014-06-01   Białystok  U23
  2:36.19   2015-05-23   Łódź  Sen

  1000 m wykres

  3:12.90   2009-08-17   Międzyzdroje  U18
  3:05.09   2010-04-25   Olsztyn  U20
  3:07.21   2011-09-04   Olsztyn  U20
  3:07.99   2012-08-18   Międzyzdroje  U23
  3:09.18   2013-08-17   Międzyzdroje  U23
  3:14.37   2014-06-15   Lidzbark Warmiński  U23

  1500 m wykres

  5:08.08   2009-06-20   Warszawa  U18
  4:51.43   2010-06-05   Warszawa  U20
  4:44.40   2011-06-04   Warszawa  U20
  4:54.06   2012-06-10   Olsztyn  U23
  4:53.00   2013-06-07   Łódź  U23
  4:57.09   2014-05-31   Białystok  U23
  5:27.20   2015-05-22   Łódź  Sen

  3000 m wykres

  11:21.18   2009-09-05   Olsztyn  U18
  10:29.93   2010-05-23   Warszawa  U20
  10:13.39   2011-06-01   Olsztyn  U20
  10:56.29   2012-06-16   Warszawa  U23
  10:14.22   2013-06-15   Łomża  U23
  10:25.24   2014-05-18   Łódź  U23
  10:59.36   2015-08-22   Lidzbark Warmiński  Sen

  5000 m wykres

  18:26.03   2010-06-28   Białystok  U20
  17:53.31   2011-06-26   Toruń  U20
  18:02.62   2012-09-02   Radom  U23
  18:19.67   2013-09-05   Toruń  U23
  18:06.15   2014-06-18   Toruń  U23

  10000 m wykres

  36:39.33   2012-09-15   Pasłęk  U23
  38:56.56   2014-04-27   Białogard  U23
  42:06.39   2015-05-16   Wieliczka  Sen

  Półmaraton wykres

  1:31:15   2015-09-20   Wieliczka  Sen

  1500 m prz wykres

  5:29.99   2009-08-22   Olsztyn  U18
  5:02.10   2011-05-14   Grudziądz  U20

  2000 m prz wykres

  8:27.03   2008-08-30   Olsztyn  U18
  7:46.58   2009-06-13   Olsztyn  U18
  7:17.23   2010-09-12   Łódź  U20
  6:53.38   2011-06-25   Toruń  U20
  7:05.15   2013-05-18   Warszawa  U23
  7:10.58   2014-05-24   Toruń  U23

  3000 m prz wykres

  11:06.23   2010-07-10   Bielsko-Biała  U20
  10:46.46   2011-06-15   Płock  U20
  10:41.89   2012-09-01   Radom  U23
  10:52.17   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  10:56.94   2014-07-05   Białogard  U23
  12:21.77   2015-07-21   Kraków  Sen

  Przełaj wykres

   :13:28   2013-11-23   Lubin  U23

  10 km wykres

  37:39   2013-10-13   Płock  U23
  39:17   2014-04-13   Warszawa  U23
  39:41   2015-08-29   Łódź  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.28611612319946 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl