Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Piotr POBŁOCKI
imię : Piotr
nazwisko : POBŁOCKI
data ur. : 1965-07-24 (Masters) 55 324
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  800 m wykres

  2:15.71   2020-09-02   Białogard  Masters

  1000 m wykres

  2:38.63   2006-09-02   Gdańsk  Masters

  1500 m wykres

  4:29.42   2021-05-29   Gdańsk  Masters

  3000 m wykres

   8:22.13   1999-05-16   Sopot  Sen
   8:18.16   2001-06-24   Białogard  Masters

  5000 m wykres

  14:11.44   1998-08-08   Sopot  Sen
  15:18.68   2010-08-17   Międzyzdroje  Masters
  15:31.88   2012-08-23   Zgorzelec  Masters
  15:50.69   2016-04-23   Postomino  Masters
  16:57.93   2021-04-24   Goleniów  Masters

  10000 m wykres

  29:22.62   1999-05-29   Sopot  Sen
  31:41.72   2011-05-03   Lidzbark Warmiński  Masters
  32:31.60   2012-08-18   Zgorzelec  Masters
  34:15.65   2020-09-19   Karpacz  Masters
  33:49.60   2021-04-24   Goleniów  Masters

  Półmaraton wykres

  1:08:29   2009-07-25   Puck  Masters
  1:09:38   2010-07-31   Puck  Masters
  1:10:21   2011-07-30   Puck  Masters
  1:10:11   2012-10-21   Szamotuły  Masters
  1:11:06   2013-10-20   Szamotuły  Masters
  1:13:13   2014-10-19   Szamotuły  Masters
  1:10:48   2015-10-18   Szamotuły  Masters
  1:12:06   2016-10-16   Szamotuły  Masters
  1:12:50   2019-03-30   Toruń  Masters

  Maraton wykres

  2:27:15   2009-10-11   Poznań #  Masters
  2:39:37   2010-06-20   Lębork  Masters
  2:36:17   2011-08-15   Gdynia-Gdańsk  Masters
  2:36:03   2012-04-15   Łódź  Masters
  2:32:38   2017-09-10   Wrocław  Masters

  10 km wykres

  31:46   2010-08-07   Gdańsk  Masters
  32:19   2011-08-06   Gdańsk  Masters
  31:59   2012-08-04   Gdańsk  Masters
  31:38   2013-04-21   Warszawa  Masters
  32:28   2015-06-29   Grudziądz  Masters
  32:59   2019-03-27   Toruń  Masters

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.028460025787354 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl