Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Karol ZALEWSKI
imię : Karol
nazwisko : ZALEWSKI
data ur. : 1993-08-07 (Sen) 27 311
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   6.91 (+0.4)   2013-09-05   Toruń  U23
   6.97 (0.0)   2014-09-10   Toruń  U23
   6.79 (0.0)   2016-09-04   Toruń  Sen
   6.95 (-0.6)   2017-08-26   Toruń  Sen

  100 m wykres

  11.55 (+0.9)   2009-09-24   Olsztyn  U18
  10.79 (+1.6)   2010-06-16   Płock  U18
  10.72 (+0.4)   2011-06-24   Toruń  U20
  10.51 (+0.7)   2012-06-22   Białystok  U20
  10.25 (+0.9)   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  10.29 (+1.2)   2014-07-29   Szczecin  U23
  10.42 (-0.1)   2015-07-19   Kraków  U23
  10.27 (-0.3)   2016-07-28   Sopot  Sen
  10.27 (+1.0)   2017-07-21   Białystok  Sen
  10.40 (+1.2)   2018-07-20   Lublin  Sen
  10.65 (+0.2)   2021-05-22   Gdańsk  Sen

  150 m wykres

  15.53   2013-04-27   Sosnowiec  U23
  15.26   2014-06-11   Łomża  U23
  15.92   2016-05-01   Sosnowiec  Sen

  200 m wykres

  21.81 (+0.9)   2010-07-25   Zielona Góra  U18
  21.35 (+0.7)   2011-06-15   Płock  U20
  20.54 (-0.4)   2012-07-13   Barcelona (ESP)  U20
  20.41 (-0.3)   2013-07-13   Tampere (FIN)  U23
  20.42 (+0.3)   2014-06-09   Praha (CZE)  U23
  20.45 (+0.9)   2015-06-06   Gdańsk  U23
  20.26 (-0.3)   2016-07-28   Sopot  Sen
  20.69 (+0.7)   2017-07-23   Białystok  Sen
  20.55 (+2.0)   2018-06-10   Jessheim (NOR)  Sen
  20.99 (-0.7)   2019-06-02   Gliwice  Sen
  21.15 (+0.9)   2020-06-27   Włocławek  Sen
  21.19 (-1.0)   2021-05-30   Chorzów  Sen

  300 m wykres

  35.85   2010-09-04   Olsztyn  U18
  31.93   2014-09-07   Rieti (ITA)  U23
  32.25   2015-05-26   Ostrava (CZE)  U23
  33.12   2016-05-01   Sosnowiec  Sen
  32.87   2020-06-20   Chorzów  Sen

  400 m wykres

  46.05   2014-08-06   Kobenhavn (DEN)  U23
  46.76   2015-06-08   Praha (CZE)  U23
  45.84   2016-07-30   Jelenia Góra  Sen
  45.11   2018-08-08   Berlin (GER)  Sen
  45.46   2019-06-16   Chorzów  Sen
  45.47   2020-08-25   Chorzów  Sen
  45.61   2021-06-09   Marseille (FRA)  Sen

  W dal wykres

  5.96 (+1.4)   2008-06-04   Olsztyn  U16

  Kula (6) wykres

  12.23   2011-09-25   Olsztyn  U20

  Oszczep (800) wykres

  37.98   2011-09-25   Olsztyn  U20

  350 m wykres

  39.69   2018-05-19   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.2922191619873 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl