Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Bartosz GULCZYŃSKI
imię : Bartosz
nazwisko : GULCZYŃSKI
data ur. : 1995-03-02 (Sen) 24 265
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Olimpic Szczecin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.31 (+0.9)   2009-05-07   Police  U16
  12.00 (+2.0)   2010-08-28   Police  U16
  11.47 (+1.8)   2011-09-22   Police  U18
  11.53 (+1.8)   2012-09-08   Szczecin  U18
  11.38 (+0.9)   2013-05-04   Słubice  U20

  200 m wykres

  24.91 (+0.9)   2009-06-20   Szczecin  U16
  24.15 (+0.6)   2010-05-22   Poznań  U16
  23.32 (-0.1)   2011-09-10   Białogard  U18
  22.95 (+0.2)   2012-06-10   Siedlce  U18
  22.69 (-0.3)   2013-06-09   Słubice  U20
  25.65 (-0.8)   2016-09-06   Zielona Góra  U23

  300 m wykres

  39.48   2009-05-24   Szczecin  U16
  37.78   2010-06-10   Łódź  U16
  37.13   2011-06-08   Białogard  U18
  35.72   2012-07-13   Białogard  U18
  35.27   2013-05-04   Słubice  U20

  400 m wykres

  50.68   2011-10-01   Białogard  U18
  50.38   2012-07-21   Kraków  U18
  49.39   2013-06-08   Słubice  U20
  52.02   2016-06-03   Łódź  U23

  800 m wykres

  2:01.20   2016-07-09   Białogard  U23

  300 m pł wykres

  41.54   2010-10-08   Słubice  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  61.21   2011-05-14   Police  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.018988132476807 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl