Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Monika JACKIEWICZ
imię : Monika
nazwisko : JACKIEWICZ
data ur. : 1992-12-18 (Sen) 27 233
płeć : Kobieta
klub : MKL Szczecin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  48.53   2010-04-25   Olsztyn  U20

  800 m wykres

  2:26.56   2009-08-28   Biała Podlaska  U18
  2:27.51   2010-09-04   Olsztyn  U20
  2:23.30   2012-08-17   Międzyzdroje  U23
  2:21.42   2013-05-05   Lidzbark Warmiński  U23

  1000 m wykres

  3:06.07   2009-08-17   Międzyzdroje  U18
  3:05.06   2010-04-25   Olsztyn  U20
  3:15.29   2011-09-04   Olsztyn  U20
  3:02.49   2012-05-05   Lidzbark Warmińśki  U23
  3:05.18   2013-07-18   Poznań  U23

  1500 m wykres

  5:00.14   2009-06-20   Warszawa  U18
  4:50.34   2010-06-20   Białystok  U20
  4:42.81   2011-06-09   Siedlce  U20
  4:46.69   2012-05-27   Gdańsk  U23
  4:43.91   2014-05-17   Łódź  U23
  4:39.51   2015-07-21   Kraków  Sen

  3000 m wykres

  10:50.77   2009-05-31   Warszawa  U18
  10:36.11   2010-09-19   Warszawa  U20
  10:19.30   2011-06-24   Toruń  U20
  10:10.12   2012-05-13   Łódź  U23
  10:23.96   2013-06-15   Łomża  U23
  10:21.62   2014-05-18   Łódź  U23

  5000 m wykres

  19:01.69   2010-05-29   Warszawa  U20
  18:13.55   2012-09-02   Radom  U23
  18:09.00   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  18:17.87   2014-07-29   Szczecin  U23
  17:17.15   2015-06-02   Łomża  Sen
  18:18.18   2018-07-22   Lublin  Sen
  16:43.6   2020-07-28   Toruń  Sen

  10000 m wykres

  37:58.24   2012-09-15   Pasłęk  U23
  38:43.50   2013-04-27   Sosnowiec  U23
  37:16.64   2014-04-27   Białogard  U23
  37:29.80   2015-05-16   Wieliczka  Sen

  Półmaraton wykres

  1:22:51   2015-06-21   Wrocław  Sen
  1:20:57   2016-09-04   Iława  Sen
  1:22:16   2018-09-02   Piła  Sen
  1:19:55   2019-09-08   Piła  Sen

  1500 m prz wykres

  5:13.85   2010-08-21   Olsztyn  U20
  5:03.27   2011-05-14   Grudziądz  U20

  2000 m prz wykres

  7:22.87   2010-09-12   Łódź  U20
  7:07.60   2011-05-22   Warszawa  U20
  7:03.91   2013-05-18   Warszawa  U23

  3000 m prz wykres

  11:16.92   2010-08-28   Kraków  U20
  10:58.63   2011-06-15   Płock  U20
  11:13.84   2012-09-01   Radom  U23
  11:09.07   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  10:42.41   2014-08-30   Inowrocław  U23

  Przełaj wykres

   :14:23   2013-11-23   Lubin  U23
  :22:17   2014-11-29   Kraków  U23
  :18:40   2015-03-22   Iława  Sen
  :16:02   2019-03-23   Olszyna  Sen

  Kula (4) wykres

   6.93   2013-06-08   Łódź  U23

  10 km wykres

  37:26   2015-08-29   Łódź  Sen

  5 km wykres

  17:03   2018-06-16   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.27814912796021 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl