Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Beata TRZONKOWSKA
imię : Beata
nazwisko : TRZONKOWSKA
data ur. : 1995-05-02 (Sen) 25 145
płeć : Kobieta
klub : LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  30.98   2009-09-12   Białystok  U16
  40.36   2010-09-25   Toruń  U16
  40.64   2011-05-28   Białystok  U18

  Kula (3) wykres

  11.01   2009-05-30   Białystok  U16
  12.96   2010-05-29   Białystok  U16
  12.41   2011-05-28   Białystok  U18
  14.43   2012-07-21   Kraków  U18

  Kula (4) wykres

  10.81   2011-06-11   Słubice  U18
  11.18   2012-09-08   Toruń  U18
  13.08   2013-06-09   Słubice  U20
  13.98   2014-05-30   Białystok  U20
  13.71   2015-09-05   Białystok  U23
  13.91   2016-07-30   Jelenia Góra  U23
  14.18   2017-06-18   Białystok  U23
  13.97   2018-05-20   Łomża  Sen
  14.11   2019-05-25   Łódź  Sen
  13.77   2020-08-13   Białystok  Sen

  Dysk (1) wykres

  31.96   2010-07-18   Warszawa  U16
  37.35   2011-07-24   Płock  U18
  45.13   2012-07-22   Kraków  U18
  42.93   2013-08-31   Biała Podlaska  U20
  44.91   2014-06-30   Toruń  U20
  45.70   2015-06-02   Łomża  U23
  46.96   2016-05-08   Łomża  U23
  47.20   2017-05-26   Łódź  U23
  46.80   2018-05-26   Lublin  Sen
  49.38   2019-08-25   Radom  Sen
  48.00   2020-08-15   Biała Podlaska  Sen

  Oszczep (600) wykres

  34.87   2015-06-07   Białystok  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.35408091545105 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl