Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Barbara JANKOWSKA
imię : Barbara
nazwisko : JANKOWSKA
data ur. : 1994-01-05 (Sen) 26 297
płeć : Kobieta
klub : MLUKS Pojezierze Ełckie Ełk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.83 (-1.9)   2009-09-20   Lubawa  U16
  13.75 (0.0)   2010-09-04   Białystok  U18
  12.93 (0.0)   2011-10-01   Białystok  U18
  12.75 (0.0)   2012-07-13   Białogard  U20
  12.90 (+1.5)   2013-06-19   Olsztyn  U20
  12.67 (+0.6)   2014-09-21   Białystok  U23
  12.85 (-0.1)   2015-06-07   Białystok  U23

  200 m wykres

  28.82 (-4.0)   2009-08-23   Olsztyn  U16
  27.83 (0.0)   2010-05-03   Białystok  U18
  26.80 (0.0)   2011-05-29   Białystok  U18
  25.60 (+0.5)   2012-07-07   Białogard  U20
  25.93 (0.0)   2013-06-23   Białystok  U20
  25.99 (+1.3)   2014-09-21   Białystok  U23
  26.05 (-0.5)   2015-06-07   Białystok  U23

  300 m wykres

  47.15   2009-09-20   Lubawa  U16
  45.27   2010-09-04   Białystok  U18
  43.16   2011-09-03   Białystok  U18
  41.34   2012-09-01   Białystok  U20
  43.29   2013-09-01   Białystok  U20

  400 m wykres

  64.27   2010-10-02   Białystok  U18
  61.25   2011-10-01   Białystok  U18
  58.57   2012-09-15   Płock  U20
  60.09   2013-09-21   Łódź  U20

  100 m pł MŁ wykres

  16.16 (+0.6)   2009-09-13   Kozienice  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.47 (+1.4)   2010-10-02   Białystok  U18
  14.82 (+1.3)   2011-06-04   Białystok  U18

  100 m pł wykres

  15.69 (+0.1)   2011-10-01   Białystok  U18
  15.08 (-0.9)   2012-06-24   Białystok  U20
  14.93 (-0.7)   2013-07-05   Kraków  U20

  300 m pł wykres

  48.92   2009-09-05   Olsztyn  U16
  48.08   2010-09-11   Olecko  U18

  400 m pł K wykres

  68.75   2010-08-28   Kielce  U18
  65.06   2011-06-01   Olsztyn  U18
  64.78   2012-06-22   Białystok  U20
  62.49   2013-07-04   Kraków  U20
  64.38   2014-08-31   Inowrocław  U23

  W dal wykres

  4.36 (+0.3)   2009-08-23   Olsztyn  U16
  4.99 (+0.7)   2011-06-04   Białystok  U18
  5.17 (0.0)   2012-09-01   Białystok  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.25733995437622 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl