Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Adrian MISIOŁEK
imię : Adrian
nazwisko : MISIOŁEK
data ur. : 1996-02-25 (Sen) 24 249
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.35 (-0.6)   2010-05-01   Wrocław  U16
  11.67 (+0.1)   2011-04-30   Zgorzelec  U16
  11.26 (+0.9)   2012-06-17   Wrocław  U18
  11.43 (+0.1)   2013-09-07   Wrocław  U18
  10.98 (0.0)   2014-06-15   Wrocław  U20
  10.92 (+1.8)   2015-06-13   Łódź  U20
  11.09 (+1.1)   2016-06-12   Kraków  U23
  11.72 (+0.2)   2018-05-12   Wrocław  U23
  11.45 (+0.1)   2019-05-11   Wrocław  Sen

  200 m wykres

  23.74 (+0.3)   2012-09-09   Wrocław  U18
  22.55 (+0.4)   2013-06-02   Częstochowa  U18
  22.47 (-0.1)   2014-05-17   Bogatynia  U20
  22.23 (-0.2)   2015-05-31   Wrocław  U20
  22.47 (-0.1)   2016-06-04   Łódź  U23
  22.54 (+2.0)   2017-05-21   Łódź  U23

  300 m wykres

  36.24   2015-05-03   Wrocław  U20
  35.96   2016-05-07   Wrocław  U23
  35.73   2017-05-06   Wrocław  U23

  400 m wykres

  61.92   2009-05-02   Wrocław  U14
  58.56   2010-05-01   Wrocław  U16

  1000 m wykres

  3:28.66   2009-05-03   Wrocław  U14
  3:13.98   2010-05-02   Wrocław  U16
  3:14.33   2011-05-01   Zgorzelec  U16

  110 m pł M (99.1) wykres

  14.91 (+0.3)   2013-09-01   Wrocław  U18
  14.59 (+0.4)   2014-06-15   Wrocław  U20
  14.33 (-1.5)   2015-06-30   Biała Podlaska  U20

  110 m pł MŁ wykres

  19.58 (0.0)   2009-05-03   Wrocław  U14
  15.93 (+1.5)   2010-05-16   Wrocław  U16
  15.42 (0.0)   2011-09-17   Wrocław  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  16.05 (-0.5)   2010-05-25   Wrocław  U16
  14.68 (+0.6)   2012-06-12   Zgorzelec  U18
  14.40 (+1.9)   2013-07-28   Łódź  U18

  110 m pł wykres

  15.02 (+0.3)   2016-06-12   Kraków  U23
  15.17 (+0.6)   2017-05-06   Wrocław  U23
  16.41 (+0.1)   2018-05-12   Wrocław  U23
  15.37 (+0.9)   2019-05-29   Wrocław  Sen

  Wzwyż wykres

  1.39   2009-05-03   Wrocław  U14
  1.58   2010-05-02   Wrocław  U16

  Tyczka wykres

  2.30   2009-05-31   Wrocław  U14
  3.20   2010-09-11   Zielona Góra  U16
  3.50   2011-05-21   Zgorzelec  U16
  3.80   2012-04-28   Wrocław  U18
  3.60   2013-06-15   Wrocław  U18
  3.60   2015-05-16   Bogatynia  U20

  W dal wykres

  4.43 (-0.3)   2009-05-02   Wrocław  U14
  4.35 (+1.3)   2010-05-01   Wrocław  U16
  5.64 (+0.2)   2011-04-30   Zgorzelec  U16
  6.23 (-1.7)   2012-06-17   Wrocław  U18
  6.32 (+0.4)   2015-08-30   Wrocław  U20

  Kula (4) wykres

   7.46   2009-05-02   Wrocław  U14

  Kula (5) wykres

   6.42   2010-05-01   Wrocław  U16
   8.74   2011-04-30   Zgorzelec  U16

  Oszczep (600) wykres

  21.35   2009-05-03   Wrocław  U14
  25.83   2010-05-02   Wrocław  U16
  34.54   2011-05-01   Zgorzelec  U16

  8-bój MŁ wykres

  2246   2009-05-03   Wrocław  U14
  3473   2010-05-02   Wrocław  U16

  6-bój M MŁ wykres

  3068   2011-05-01   Zgorzelec  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.74455213546753 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl