Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna SIEWRUK
imię : Katarzyna
nazwisko : SIEWRUK
data ur. : 1995-12-03 (Sen) 24 300
płeć : Kobieta
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.11 (-1.0)   2009-09-13   Częstochowa  U16
  12.27 (+0.4)   2010-06-19   Kraków  U16
  12.09 (+0.8)   2011-07-22   Płock  U18
  11.94 (+1.5)   2012-05-19   Katowice  U18
  12.11 (0.0)   2013-07-03   Kraków  U20
  12.86 (+1.1)   2014-06-08   Siedlce  U20
  12.32 (+2.0)   2015-06-20   Opole  U23
  12.30 (-0.4)   2016-05-28   Warszawa  U23
  12.21 (+0.4)   2017-06-24   Kraków  U23
  12.54 (+0.3)   2018-06-02   Opole  Sen
  13.37 (+1.6)   2019-05-25   Łódź  Sen

  200 m wykres

  26.48 (+0.3)   2010-05-02   Wrocław  U16
  25.03 (+0.4)   2011-06-18   Kraków  U18
  25.45 (-0.9)   2012-05-13   Kędzierzyn-Koźle  U18
  24.84 (+0.1)   2013-06-15   Wrocław  U20
  25.47 (+0.4)   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  25.75 (-2.0)   2017-05-27   Łódź  U23

  600 m wykres

  2:00.11   2009-10-10   Opole  U16
  1:52.79   2010-10-02   Opole  U16

  800 m wykres

  2:58.70   2011-10-09   Opole  U18

  100 m pł MŁ wykres

  16.46 (+0.7)   2009-09-13   Częstochowa  U16
  14.28 (-0.5)   2010-09-26   Toruń  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  13.82 (+1.8)   2011-07-24   Płock  U18
  13.81 (0.0)   2012-05-27   Schwechat (AUT)  U18

  100 m pł wykres

  14.84 (+0.6)   2012-06-23   Mannheim (GER)  U18
  14.88 (-2.0)   2013-09-07   Opole  U20
  15.60 (-0.9)   2014-06-01   Wrocław  U20
  14.34 (+1.9)   2015-06-20   Opole  U23
  13.75 (+0.8)   2016-06-26   Bydgoszcz  U23
  13.88 (+0.2)   2017-06-24   Kraków  U23
  14.50 (+1.6)   2018-06-02   Opole  Sen

  Wzwyż wykres

  1.45   2009-10-10   Opole  U16
  1.34   2010-10-02   Opole  U16
  1.29   2011-10-08   Opole  U18

  W dal wykres

  4.48 (0.0)   2009-10-10   Opole  U16
  5.11 (+1.6)   2010-10-02   Opole  U16

  Kula (3) wykres

   7.74   2009-10-10   Opole  U16
   8.04   2010-10-02   Opole  U16

  Kula (4) wykres

   7.68   2011-10-08   Opole  U18

  Oszczep (600) wykres

  21.48   2011-10-09   Opole  U18

  7-bój J MŁ wykres

  3667   2011-10-09   Opole  U18

  5-bój wykres

  2444   2009-10-10   Opole  U16
  2835   2010-10-03   Opole  U16

  Oszczep (500) wykres

  34.96   2012-10-14   Opole  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.075485944747925 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl