Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Szymon TOPOLNICKI
imię : Szymon
nazwisko : TOPOLNICKI
data ur. : 1994-02-04 (Sen) 26 157
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.85 (0.0)   2009-04-26   Chorzów  U16
  13.23 (+0.1)   2010-04-25   Chorzów  U18

  150 m wykres

  19.84   2010-05-01   Sosnowiec  U18

  300 m wykres

  42.59   2009-05-10   Chorzów  U16
  42.28   2010-05-01   Sosnowiec  U18

  400 m wykres

  58.02   2009-09-19   Chorzów  U16
  56.55   2010-09-12   Kraków  U18

  600 m wykres

  1:31.98   2009-10-04   Częstochowa  U16
  1:32.02   2010-04-25   Chorzów  U18

  800 m wykres

  2:11.34   2009-08-31   Sosnowiec  U16
  2:06.38   2010-07-17   Sosnowiec  U18
  2:07.49   2011-05-15   Sosnowiec  U18
  1:59.95   2012-05-05   Częstochowa  U20
  1:57.30   2013-09-07   Chorzów  U20
  1:55.90   2016-06-12   Chorzów  U23

  1000 m wykres

  2:42.60   2009-09-27   Zamość  U16
  2:40.76   2010-08-21   Olsztyn  U18
  2:34.66   2012-04-28   Bielsko-Biała  U20
  2:32.56   2016-07-17   Sosnowiec  U23
  2:31.75   2018-05-05   Ruda Śląska  Sen

  1500 m wykres

  4:24.87   2010-05-23   Chorzów  U18
  4:11.14   2011-09-03   Sosnowiec  U18
  4:01.53   2012-06-06   Sosnowiec  U20
  4:01.92   2013-07-17   Sosnowiec  U20
  3:54.15   2014-05-25   Mikołów  U23
  3:51.78   2015-06-06   Gdańsk  U23
  3:56.28   2016-06-17   Wrocław  U23
  3:52.44   2018-05-15   Chorzów  Sen
  3:52.96   2019-05-29   Wrocław  Sen

  2000 m wykres

  6:17.01   2009-10-04   Częstochowa  U16
  6:07.91   2011-09-11   Chorzów  U18
  5:44.09   2012-05-03   Sosnowiec  U20

  3000 m wykres

   9:00.76   2011-05-14   Sosnowiec  U18
   8:41.14   2012-05-12   Częstochowa  U20
   8:37.38   2013-06-08   Sosnowiec  U20
   8:19.46   2014-06-14   Gdańsk  U23
   8:17.95   2015-05-23   Łódź  U23
   8:11.43   2018-06-08   Chorzów  Sen
   8:12.82   2019-06-16   Chorzów  Sen

  5000 m wykres

  16:00.81   2012-05-20   Sosnowiec  U20
  15:00.56   2013-07-05   Kraków  U20
  15:09.52   2014-08-31   Inowrocław  U23
  14:59.86   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  14:21.76   2018-06-16   Gdańsk  Sen

  10000 m wykres

  31:35.59   2013-04-27   Sosnowiec  U20
  30:53.67   2014-04-27   Białogard  U23
  30:36.51   2015-04-26   Zamość  U23
  31:12.42   2016-04-23   Postomino  U23
  31:07.54   2017-04-29   Rybnik  Sen
  31:07.27   2018-04-28   Łomża  Sen

  2000 m prz wykres

  6:02.63   2013-09-21   Częstochowa  U20
  5:53.08   2014-06-08   Bielsko-Biała  U23
  6:03.30   2016-06-05   Częstochowa  U23
  5:52.22   2019-05-25   Bielsko-Biała  Sen

  3000 m prz wykres

   8:54.17   2014-07-02   Katowice  U23
   8:54.59   2015-06-24   Katowice  U23
   9:29.22   2016-07-30   Jelenia Góra  U23
   9:02.03   2018-07-20   Lublin  Sen
   8:59.59   2019-06-22   Kraków  Sen

  Przełaj wykres

   :24:10   2013-03-10   Bydgoszcz  U20
  :24:01   2014-11-29   Kraków  U23
  :13:00   2019-03-23   Olszyna  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11441111564636 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl