Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Daniel MAZUREK
imię : Daniel
nazwisko : MAZUREK
data ur. : 1990-12-12 (Sen) 29 320
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Azymek Zdzieszowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  800 m wykres

  2:04.89   2009-08-28   Chorzów  U20
  1:58.22   2010-08-22   Częstochowa  U23

  1000 m wykres

  2:38.52   2009-09-06   Sosnowiec  U20
  2:35.26   2011-05-08   Sosnowiec  U23

  1500 m wykres

  4:14.85   2009-05-09   Bielsko-Biała  U20
  4:03.77   2010-08-28   Kraków  U23
  4:04.56   2011-06-18   Kraków  U23

  3000 m wykres

   9:17.34   2009-09-19   Chorzów  U20
   9:05.10   2010-09-18   Częstochowa  U23
   8:47.20   2011-06-12   Słubice  U23
   9:56.03   2013-06-08   Łódź  Sen

  5000 m wykres

  16:59.37   2009-05-17   Częstochowa  U20
  16:39.13   2010-06-02   Sosnowiec  U23

  2000 m prz wykres

  6:23.68   2009-05-23   Bielsko-Biała  U20

  3000 m prz wykres

  10:12.74   2009-06-06   Bielsko-Biała  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.021976947784424 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl