Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Paweł
nazwisko : MALSKI
data ur. : 1995-09-05 (Sen) 24 263
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.98 (0.0)   2009-05-16   Wrocław  U16
  11.79 (0.0)   2010-06-13   Wrocław  U16
  11.37 (-0.8)   2011-07-15   Słubice  U18
  11.65 (-1.3)   2012-04-28   Wrocław  U18
  11.27 (+0.1)   2014-09-13   Wrocław  U20
  11.60 (0.0)   2018-08-25   Leszno  Sen

  200 m wykres

  25.71 (0.0)   2009-05-31   Wrocław  U16
  23.80 (+0.5)   2010-09-05   Wrocław  U16
  22.87 (-3.9)   2011-06-05   Zielona Góra  U18
  23.15 (0.0)   2012-09-09   Wrocław  U18
  22.41 (0.0)   2013-07-04   Kraków  U20
  22.21 (+2.0)   2014-05-23   Słubice  U20
  22.86 (-0.4)   2016-06-17   Wrocław  U23
  22.94 (0.0)   2017-08-22   Jablonec (CZE)  U23
  22.41 (+1.1)   2018-06-02   Wrocław  Sen

  300 m wykres

  41.40   2009-05-16   Wrocław  U16
  37.11   2010-09-11   Zielona Góra  U16
  36.44   2011-04-30   Zgorzelec  U18
  36.03   2012-04-28   Wrocław  U18
  35.69   2013-05-04   Wrocław  U20
  35.27   2014-09-07   Zielona Góra  U20
  34.87   2015-08-30   Wrocław  U23
  34.10   2016-04-30   Zgorzelec  U23
  35.63   2018-05-05   Wrocław  Sen

  400 m wykres

  51.26   2012-05-05   Bogatynia  U18
  50.08   2013-09-21   Częstochowa  U20
  48.95   2014-06-28   Toruń  U20
  49.85   2015-08-27   Sosnowiec  U23
  48.75   2016-07-17   Sosnowiec  U23
  49.68   2017-07-01   Suwałki  U23
  50.15   2018-05-12   Wrocław  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23915696144104 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl