Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dominik
nazwisko : BAĆMAGA
data ur. : 1994-05-16 (Sen) 25 151
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.74 (0.0)   2009-09-05   Warszawa  U16
  12.41 (0.0)   2015-06-07   Łódź  U23

  200 m wykres

  24.04 (+0.6)   2015-05-23   Warszawa  U23
  24.23 (-1.1)   2016-05-22   Łódź  U23

  300 m wykres

  38.83   2009-09-05   Warszawa  U16
  38.45   2010-05-29   Kozienice  U18

  400 m wykres

  54.09   2009-09-20   Warszawa  U16
  52.18   2011-06-11   Warszawa  U18
  51.24   2012-06-02   Warszawa  U20
  51.50   2013-06-22   Radom  U20
  51.51   2014-09-07   Zamość  U23
  51.52   2015-05-23   Warszawa  U23
  50.69   2016-06-19   Warszawa  U23
  50.65   2017-06-10   Siedlce  Sen

  600 m wykres

  1:26.61   2009-09-12   Kozienice  U16
  1:26.96   2011-09-24   Kozienice  U18
  1:22.43   2015-09-06   Warszawa  U23

  800 m wykres

  2:04.88   2009-08-22   Lublin  U16
  1:59.38   2010-05-23   Warszawa  U18
  1:58.25   2011-06-18   Warszawa  U18
  1:55.18   2012-06-06   Siedlce  U20
  1:56.28   2013-07-03   Kraków  U20
  1:57.67   2014-06-08   Biała Podlaska  U23
  1:58.99   2015-06-27   Radom  U23
  1:55.01   2016-06-25   Bydgoszcz  U23
  1:53.52   2017-07-21   Białystok  Sen

  1000 m wykres

  2:48.32   2009-08-29   Kozienice  U16
  2:38.94   2010-04-24   Kielce  U18
  2:33.42   2011-07-16   Warszawa  U18
  2:30.99   2012-05-12   Warszawa  U20
  2:37.37   2016-05-15   Warszawa  U23

  1500 m wykres

  4:12.77   2010-06-19   Warszawa  U18
  4:11.60   2011-05-28   Warszawa  U18
  4:11.14   2012-09-15   Płock  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14150285720825 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl