Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Martyna
nazwisko : NOWAK
data ur. : 1994-02-18 (Sen) 26 289
płeć : Kobieta
klub : RLTL ZTE Radom

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.50 (-0.4)   2009-10-03   Łódź  U16
  13.86 (+1.8)   2010-05-29   Kozienice  U18

  200 m wykres

  29.25 (-0.8)   2010-10-02   Kielce  U18
  28.53 (-1.4)   2011-07-22   Płock  U18
  27.76 (+0.1)   2012-05-26   Białogard  U20
  29.42 (-1.9)   2013-06-01   Opole  U20

  300 m wykres

  46.06   2010-04-24   Kielce  U18

  400 m wykres

  69.11   2010-05-15   Warszawa  U18

  800 m wykres

  2:53.68   2010-10-03   Kielce  U18
  2:42.02   2011-07-23   Płock  U18
  2:38.72   2012-05-27   Białogard  U20
  2:53.67   2013-06-02   Opole  U20

  100 m pł MŁ wykres

  16.59 (+1.2)   2009-09-13   Kozienice  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.46 (-0.4)   2010-10-02   Kielce  U18
  15.57 (-0.4)   2011-09-11   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  15.68 (+0.2)   2012-06-16   Warszawa  U20
  15.86 (-1.0)   2013-07-05   Kraków  U20
  19.70 (+0.1)   2015-07-26   Puławy  U23

  300 m pł wykres

  49.81   2009-09-05   Warszawa  U16

  400 m pł K wykres

  74.12   2009-09-20   Warszawa  U16
  71.38   2010-06-13   Zamość  U18

  Wzwyż wykres

  1.45   2010-10-02   Kielce  U18
  1.54   2011-07-22   Płock  U18
  1.52   2012-05-26   Białogard  U20
  1.52   2013-06-01   Opole  U20
  1.40   2015-07-26   Puławy  U23

  W dal wykres

  4.66 (+1.4)   2009-08-22   Olsztyn  U16
  4.25 (+1.6)   2010-10-03   Kielce  U18
  4.66 (-1.0)   2011-06-19   Warszawa  U18
  4.55 (-1.1)   2012-05-27   Białogard  U20
  4.64 (+0.2)   2013-06-02   Opole  U20

  Kula (4) wykres

   6.77   2010-10-02   Kielce  U18
   8.11   2011-06-04   Warszawa  U18
   8.91   2012-05-12   Warszawa  U20
   7.93   2013-06-01   Opole  U20

  Oszczep (600) wykres

  24.10   2010-10-03   Kielce  U18
  30.09   2011-07-23   Płock  U18
  29.57   2012-05-27   Białogard  U20
  26.31   2013-06-02   Opole  U20
  24.37   2015-07-26   Puławy  U23

  7-bój wykres

  3769   2012-05-27   Białogard  U20
  3526   2013-06-02   Opole  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3239   2010-10-03   Kielce  U18
  3782   2011-07-23   Płock  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.024266004562378 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl