Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Dawid SZOSTOPAL
imię : Dawid
nazwisko : SZOSTOPAL
data ur. : 1993-06-14 (Sen) 27 105
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Ekonomik Nysa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.43 (-0.9)   2010-10-02   Opole  U18
  12.35 (+1.7)   2011-10-08   Opole  U20

  200 m wykres

  24.63 (-0.3)   2011-09-10   Częstochowa  U20

  300 m wykres

  41.00   2009-04-25   Kędzierzyn-Koźle  U18

  400 m wykres

  56.15   2009-05-23   Bielsko-Biała  U18
  53.86   2010-10-02   Opole  U18
  53.43   2011-10-08   Opole  U20

  600 m wykres

  1:32.83   2009-08-30   Wrocław  U18

  800 m wykres

  2:01.25   2010-06-26   Bielsko-Biała  U18
  1:59.52   2011-08-31   Wrocław  U20

  1000 m wykres

  2:48.05   2010-10-03   Opole  U18
  2:40.19   2011-09-18   Kędzierzyn-Koźle  U20

  1500 m wykres

  4:13.23   2010-09-18   Częstochowa  U18
  4:12.65   2011-09-24   Chorzów  U20

  2000 m wykres

  6:14.16   2011-09-18   Kędzierzyn-Koźle  U20

  3000 m wykres

   9:17.70   2010-09-05   Wrocław  U18
   9:46.29   2011-04-30   Kędzierzyn-Koźle  U20

  5000 m wykres

  16:40.08   2011-06-26   Toruń  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  19.95 (-1.2)   2010-10-03   Opole  U18

  2000 m prz wykres

  6:19.39   2011-05-21   Sosnowiec  U20

  3000 m prz wykres

   9:49.07   2011-06-25   Toruń  U20

  Wzwyż wykres

  1.62   2010-10-03   Opole  U18
  1.41   2011-10-08   Opole  U20

  W dal wykres

  5.63 (+1.6)   2010-10-02   Opole  U18
  4.85 (-0.5)   2011-10-08   Opole  U20

  Kula (6) wykres

   8.80   2011-10-08   Opole  U20

  Oszczep (800) wykres

  26.38   2010-09-01   Kędzierzyn-Koźle  U18

  Oszczep (700) wykres

  23.79   2010-10-03   Opole  U18

  Dysk (1.75) wykres

  22.26   2011-05-29   Kędzierzyn-Koźle  U20

  8-bój J MŁ wykres

  3554   2010-10-03   Opole  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.31441807746887 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl