Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Damian RUDNIK
imię : Damian
nazwisko : RUDNIK
data ur. : 1995-04-29 (Sen) 26 18
płeć : Mężczyzna
klub : BKS Bydgoszcz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  61.30   2009-07-11   Chojnice  U16
  52.13   2013-05-18   Białogard  U20
  52.55   2014-07-23   Chojnice  U20
  51.21   2016-05-21   Gdańsk  U23

  600 m wykres

  1:26.04   2010-09-04   Gdańsk  U16

  800 m wykres

  2:13.51   2009-10-03   Sopot  U16
  1:56.18   2011-07-16   Białogard  U18
  1:54.98   2012-07-13   Białogard  U18
  1:51.55   2013-06-08   Bydgoszcz  U20
  1:53.18   2014-06-07   Słupsk  U20
  1:52.55   2015-08-29   Toruń  U23
  1:50.14   2016-06-05   Bydgoszcz  U23

  1000 m wykres

  2:47.53   2009-09-13   Słupsk  U16
  2:35.78   2010-08-28   Chojnice  U16
  2:34.09   2011-08-27   Chojnice  U18
  2:32.76   2012-09-09   Gdańsk  U18
  2:25.45   2013-08-04   Chojnice  U20
  2:27.20   2015-08-22   Chojnice  U23
  2:23.33   2016-07-26   Chojnice  U23

  1500 m wykres

  4:21.26   2010-06-19   Chojnice  U16
  3:57.86   2011-06-05   Bydgoszcz  U18
  3:53.20   2012-07-28   Białogard  U18
  3:47.88   2013-06-01   Gdańsk  U20
  3:47.55   2014-06-14   Gdańsk  U20
  3:46.09   2015-06-27   Sopot  U23
  3:43.53   2016-06-11   Gdańsk  U23

  2000 m wykres

  6:24.49   2009-09-05   Chojnice  U16
  5:52.15   2010-09-11   Toruń  U16

  3000 m wykres

   8:54.28   2011-06-11   Chojnice  U18
   8:47.70   2012-09-29   Białogard  U18

  5000 m wykres

  14:57.55   2016-07-31   Jelenia Góra  U23

  Mila wykres

  4:19.53   2011-08-05   Sopot  U18
  4:17.74   2015-05-23   Postomino  U23

  Przełaj wykres

   :09:38   2013-03-10   Bydgoszcz  U20
  :08:52   2014-03-29   Kołczewo k.Międzyzdrojów  U20
  :24:42   2016-11-26   Łódź  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11625909805298 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl