Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : WACŁAWIAK
data ur. : 1992-01-09 (Sen) 28 258
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Tomaszów Mazowiecki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.09 (0.0)   2009-10-03   Łódź  U18
  11.79 (+1.3)   2010-07-18   Warszawa  U20
  11.59 (+2.0)   2011-05-07   Częstochowa  U20
  11.81 (-1.4)   2012-04-28   Kielce  U23

  200 m wykres

  24.99 (+1.5)   2009-05-24   Łódź  U18
  23.81 (+1.6)   2011-06-11   Łódź  U20

  400 m wykres

  56.95   2009-10-03   Łódź  U18
  54.19   2010-06-05   Opole  U20
  53.33   2011-06-18   Warszawa  U20

  1000 m wykres

  3:03.65   2009-10-04   Łódź  U18

  1500 m wykres

  4:59.45   2010-06-06   Opole  U20
  4:48.36   2011-06-19   Warszawa  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  17.45 (-0.7)   2010-06-06   Opole  U20
  16.53 (+1.2)   2011-06-19   Warszawa  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  17.08 (+1.8)   2009-10-04   Łódź  U18

  Wzwyż wykres

  1.65   2009-10-04   Łódź  U18
  1.75   2010-04-24   Kielce  U20
  1.75   2011-04-30   Kielce  U20

  Tyczka wykres

  3.00   2010-06-06   Opole  U20
  3.40   2011-07-16   Warszawa  U20

  W dal wykres

  6.28 (+0.9)   2009-06-06   Łódź  U18
  6.67 (-0.1)   2010-09-02   Aleksandrów Łódzki  U20
  6.51 (+1.3)   2011-05-07   Częstochowa  U20
  6.43 (+1.7)   2012-04-28   Kielce  U23

  Kula (5) wykres

  10.88   2009-10-03   Łódź  U18

  Kula (6) wykres

  13.01   2010-09-17   Zduńska Wola  U20
  12.83   2011-05-28   Toruń  U20

  Kula (7.26) wykres

  10.76   2010-09-02   Aleksandrów Łódzki  U20
  10.68   2011-05-03   Sieradz  U20

  Dysk (2) wykres

  35.26   2012-08-18   Radom  U23

  Oszczep (800) wykres

  41.14   2010-10-02   Skierniewice  U20
  44.57   2011-09-11   Warszawa  U20
  46.45   2013-06-08   Łódź  U23

  Oszczep (700) wykres

  37.73   2009-10-04   Łódź  U18

  Dysk (1.75) wykres

  39.16   2010-05-01   Aleksandrów Łódzki  U20
  41.31   2011-07-16   Warszawa  U20

  10-bój JUN wykres

  5481   2010-06-06   Opole  U20
  6029   2011-06-19   Warszawa  U20

  8-bój J MŁ wykres

  4492   2009-10-04   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.37844681739807 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl