Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Przemysław
nazwisko : KOŁAKOWSKI
data ur. : 1993-09-09 (Sen) 27 51
płeć : Mężczyzna
klub : UKS 55 Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.43 (0.0)   2009-10-03   Łódź  U18
  12.00 (0.0)   2010-05-29   Aleksandrów Łódzki  U18
  11.61 (+2.0)   2011-10-05   Łódź  U20
  11.61 (+1.6)   2012-09-29   Łódź  U20
  11.90 (0.0)   2013-08-22   Olsztyn  U23
  11.75 (0.0)   2014-04-26   Aleksandrów Łódzki  U23

  200 m wykres

  24.31 (0.0)   2010-09-25   Trnava (SVK)  U18

  300 m wykres

  39.62   2009-05-13   Łódź  U18

  400 m wykres

  58.33   2009-10-03   Łódź  U18
  55.52   2010-10-01   Łódź  U18
  54.38   2011-09-30   Łódź  U20
  54.64   2012-09-29   Łódź  U20
  57.44   2014-05-17   Bydgoszcz  U23

  1000 m wykres

  3:08.62   2009-10-04   Łódź  U18
  3:09.98   2010-10-02   Łódź  U18

  1500 m wykres

  5:04.54   2011-10-01   Łódź  U20
  5:12.97   2012-09-30   Łódź  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.79 (+0.8)   2011-10-01   Łódź  U20
  15.62 (0.0)   2012-05-26   Łódź  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  17.74 (+1.8)   2009-10-04   Łódź  U18
  15.80 (-1.2)   2010-10-02   Łódź  U18
  15.31 (-0.2)   2012-09-08   Aleksandrów Łódzki  U20

  110 m pł wykres

  15.82 (+1.2)   2014-05-04   Łódź  U23

  Wzwyż wykres

  1.85   2009-09-19   Łódź  U18
  2.00   2010-09-02   Aleksandrów Łódzki  U18
  2.01   2011-09-03   Aleksandrów Łódzki  U20
  2.04   2012-09-16   Łódź  U20
  2.08   2013-08-03   Kutno  U23
  2.04   2014-05-10   Łęczyca  U23
  1.75   2015-05-12   Łódź  U23
  1.85   2016-05-24   Łódź  Sen
  1.91   2017-05-26   Łódź  Sen
  1.87   2018-05-26   Lublin  Sen

  Tyczka wykres

  3.00   2009-08-22   Olsztyn  U18
  3.50   2011-10-01   Łódź  U20
  3.70   2012-09-30   Łódź  U20
  3.80   2013-08-29   Łódź  U23
  3.60   2014-05-11   Łódź  U23

  W dal wykres

  5.62 (+1.2)   2009-10-03   Łódź  U18
  6.31 (+0.6)   2010-09-25   Trnava (SVK)  U18
  6.32 (+1.8)   2011-09-30   Łódź  U20
  6.51 (+0.5)   2012-09-29   Łódź  U20
  6.18 (+0.3)   2013-06-09   Łódź  U23
  5.86 (+0.5)   2014-05-04   Łódź  U23
  6.15 (-1.2)   2017-05-27   Łódź  Sen
  6.13 (+0.8)   2018-05-27   Lublin  Sen

  Trójskok wykres

  13.46 (0.0)   2010-07-25   Zielona Góra  U18
  13.50 (0.0)   2011-05-28   Łódź  U20
  14.67 (+1.5)   2012-06-24   Białystok  U20
  12.93 (+1.4)   2013-06-16   Łódź  U23
  13.51 (+0.3)   2014-05-31   Białystok  U23

  Kula (5) wykres

   9.22   2009-10-03   Łódź  U18
  10.40   2010-10-01   Łódź  U18

  Kula (6) wykres

   9.92   2011-09-30   Łódź  U20
  11.37   2012-09-29   Łódź  U20

  Kula (7.26) wykres

  10.09   2014-05-17   Bydgoszcz  U23

  Dysk (2) wykres

  30.30   2014-05-18   Bydgoszcz  U23

  Oszczep (800) wykres

  39.02   2010-09-02   Aleksandrów Łódzki  U18
  38.71   2011-10-01   Łódź  U20
  44.17   2012-09-16   Łódź  U20
  36.26   2014-05-04   Łódź  U23
  41.14   2015-05-12   Łódź  U23

  Oszczep (700) wykres

  35.95   2009-10-04   Łódź  U18
  41.63   2010-10-02   Łódź  U18

  Dysk (1.75) wykres

  23.83   2011-10-01   Łódź  U20
  32.03   2012-09-30   Łódź  U20
  28.56   2014-04-26   Aleksandrów Łódzki  U23

  10-bój wykres

  4156   2014-05-18   Bydgoszcz  U23

  10-bój JUN wykres

  5783   2011-10-01   Łódź  U20
  6068   2012-09-30   Łódź  U20

  8-bój J MŁ wykres

  4121   2009-10-04   Łódź  U18
  4877   2010-10-02   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.52954196929932 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl