Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Marcelina WITEK
imię : Marcelina
nazwisko : WITEK
data ur. : 1995-06-02 (Sen) 25 118
płeć : Kobieta
klub : AML Słupsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  34.19   2010-09-19   Słupsk  U16

  Wzwyż wykres

  1.48   2010-05-25   Słupsk  U16
  1.55   2011-05-25   Chojnice  U18

  W dal wykres

  5.35 (+0.5)   2015-08-22   Lidzbark Warmiński  U23

  Kula (3) wykres

  12.63   2012-09-09   Gdańsk  U18

  Kula (4) wykres

  10.59   2011-09-03   Gdańsk  U18
  12.39   2013-07-03   Kraków  U20
  13.72   2014-06-28   Toruń  U20
  13.62   2015-09-15   Toruń  U23
  13.85   2016-09-03   Białogard  U23
  13.23   2017-07-01   Suwałki  U23
  13.23   2018-09-16   Słupsk  Sen

  Dysk (1) wykres

  31.51   2011-06-05   Bydgoszcz  U18
  34.33   2012-06-03   Słupsk  U18
  40.52   2013-06-03   Bydgoszcz  U20
  39.48   2014-05-31   Gdańsk  U20

  Oszczep (600) wykres

  39.97   2009-09-27   Zamość  U16
  47.03   2010-10-08   Słubice  U16
  49.55   2011-05-03   Toruń  U18
  51.97   2012-09-15   Pasłęk  U18
  56.20   2013-09-20   Kołobrzeg  U20
  61.24   2014-09-06   Białogard  U20
  58.12   2015-07-26   Warszawa  U23
  61.48   2016-04-30   Złocieniec  U23
  63.31   2017-08-25   Taipei (TPE)  U23
  66.53   2018-05-05   Białogard  Sen
  59.88   2020-07-04   Kołobrzeg  Sen

  Oszczep (500) wykres

  57.92   2012-08-29   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20483183860779 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl