Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Joanna
nazwisko : MORMUL
data ur. : 1996-07-11 (Sen) 24 29
płeć : Kobieta
klub : MULKS Juvenia Głuchołazy

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  29.58 (+0.1)   2009-06-20   Kraków  U14
  28.96 (-0.6)   2010-05-08   Częstochowa  U16

  300 m wykres

  47.67   2009-08-30   Wrocław  U14
  45.73   2010-04-25   Chorzów  U16

  400 m wykres

  63.36   2010-06-12   Sosnowiec  U16
  65.39   2012-05-13   Kędzierzyn-Koźle  U18
  64.44   2015-05-16   Opole  U20

  600 m wykres

  1:45.33   2010-05-15   Wrocław  U16
  1:43.99   2011-09-10   Wrocław  U16
  1:42.38   2012-09-08   Opole  U18

  800 m wykres

  2:26.49   2012-08-26   Chorzów  U18
  2:23.24   2013-09-07   Wrocław  U18
  2:23.81   2014-06-08   Biała Podlaska  U20

  1000 m wykres

  3:22.51   2011-04-30   Sosnowiec  U16
  3:21.62   2012-04-29   Chorzów  U18
  3:13.72   2013-08-29   Sosnowiec  U18

  1500 m wykres

  5:17.03   2014-08-30   Chorzów  U20

  2000 m prz wykres

  7:45.17   2013-06-22   Leszno  U18
  7:35.09   2014-06-20   Opole  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15079998970032 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl