Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Mariusz JURCZYK
imię : Mariusz
nazwisko : JURCZYK
data ur. : 1996-01-10 (Sen) 24 179
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.76 (+1.0)   2014-08-28   Sosnowiec  U20
  11.82 (-0.6)   2016-09-10   Kraków  U23
  11.60 (+0.6)   2018-05-19   Łódź  U23
  11.46 (-2.4)   2019-08-24   Chorzów  Sen

  200 m wykres

  23.91 (-0.9)   2012-06-03   Łódź  U18
  24.02 (-2.4)   2013-05-18   Opole  U18
  22.99 (+0.7)   2014-06-21   Bielsko-Biała  U20
  23.16 (-0.2)   2015-06-13   Łódź  U20
  23.03 (-0.1)   2016-09-10   Kraków  U23
  23.54 (-1.7)   2017-05-27   Łódź  U23
  22.54 (-0.7)   2018-06-23   Kraków  U23
  22.48 (-0.5)   2019-08-24   Chorzów  Sen

  300 m wykres

  41.62   2009-06-27   Bielsko-Biała  U14
  39.46   2011-05-26   Łódź  U16
  37.34   2012-05-24   Łódź  U18
  36.56   2016-05-14   Kraków  U23
  35.78   2019-07-05   Warszawa  Sen

  400 m wykres

  52.11   2012-05-15   Brno (CZE)  U18
  50.53   2013-05-12   Łódź  U18
  50.32   2014-07-06   Sosnowiec  U20
  49.67   2016-06-12   Kraków  U23
  50.37   2017-06-24   Kraków  U23
  48.89   2018-06-30   Sieradz  U23
  49.04   2019-08-01   Jelenia Góra  Sen
  49.31   2020-07-05   Kraków  Sen

  500 m wykres

  1:07.76   2012-05-03   Sosnowiec  U18
  1:06.50   2016-05-07   Kraków (AWF)  U23
  1:08.27   2017-05-06   Kraków  U23
  1:04.92   2018-05-06   Kraków  U23

  600 m wykres

  1:26.13   2011-09-17   Kielce  U16
  1:23.05   2013-05-04   Łódź  U18

  800 m wykres

  2:13.06   2011-06-19   Częstochowa  U16
  1:57.26   2012-07-22   Kraków  U18
  1:55.87   2013-06-02   Łódź  U18
  1:56.93   2014-06-18   Toruń  U20

  1000 m wykres

  3:04.03   2009-06-13   Warszawa  U14
  2:35.67   2012-09-01   Wrocław  U18

  1500 m wykres

  4:12.13   2012-08-25   Częstochowa  U18

  Mila wykres

  5:24.16   2017-10-07   Warszawa  U23

  400 m pł J MŁ wykres

  55.22   2013-08-24   Częstochowa  U18

  400 m pł wykres

  54.89   2014-06-28   Toruń  U20
  53.83   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  55.18   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  56.84   2017-06-11   Kraków  U23
  53.08   2018-06-15   Kutno  U23
  53.99   2019-09-06   Lublin  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.0297691822052 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl