Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Żaneta
nazwisko : STANISZEWSKA
data ur. : 1995-02-22 (Sen) 25 215
płeć : Kobieta
klub : UKS MOSiR Działdowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.37 (+0.1)   2009-07-15   Bydgoszcz  U16
  14.28 (+1.1)   2010-05-16   Lubawa  U16
  13.69 (+1.2)   2011-09-25   Olsztyn  U18
  13.54 (+1.6)   2012-06-02   Warszawa  U18

  200 m wykres

  28.49 (+0.9)   2010-09-18   Lubawa  U16
  27.71 (-1.6)   2011-05-14   Grudziądz  U18
  27.46 (+0.6)   2012-05-05   Lidzbark Warmińśki  U18
  27.05 (+0.7)   2013-05-29   Olsztyn  U20

  300 m wykres

  46.90   2009-09-20   Lubawa  U16
  43.05   2010-09-26   Toruń  U16
  42.88   2012-05-05   Lidzbark Warmińśki  U18
  43.21   2013-06-19   Olsztyn  U20

  400 m wykres

  65.68   2010-05-15   Gdańsk  U16
  61.71   2011-06-15   Płock  U18
  60.07   2013-06-08   Słubice  U20

  600 m wykres

  1:40.57   2013-06-19   Olsztyn  U20

  800 m wykres

  2:47.38   2012-09-15   Pasłęk  U18
  2:23.26   2013-05-18   Warszawa  U20

  100 m pł MŁ wykres

  19.92 (+0.6)   2009-09-13   Kozienice  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.47 (0.0)   2011-06-11   Słubice  U18
  16.52 (+0.6)   2012-06-09   Siedlce  U18

  100 m pł wykres

  16.68 (-0.7)   2013-07-05   Kraków  U20

  300 m pł wykres

  52.98   2009-09-12   Kozienice  U16
  47.18   2010-09-04   Olsztyn  U16
  48.46   2011-05-03   Toruń  U18
  45.87   2013-05-29   Olsztyn  U20

  400 m pł K wykres

  65.58   2011-07-22   Płock  U18
  64.34   2012-05-27   Bydgoszcz  U18
  63.13   2013-07-03   Kraków  U20

  W dal wykres

  3.36 (+0.5)   2010-05-08   Olsztyn  U16
  3.86 (+0.2)   2011-09-25   Olsztyn  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14508390426636 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl