Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : CHALABALA
data ur. : 1984-03-08 (Masters) 35 164
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.71 (+1.1)   2004-09-04   Gdańsk  U23
  11.53 (-0.3)   2005-08-27   Kraków  U23
  11.47 (0.0)   2006-05-06   Wrocław  U23
  11.44 (+0.2)   2007-06-09   Toruń  Sen
  11.85 (+0.1)   2011-05-28   Toruń  Sen

  200 m wykres

  22.77 (0.0)   2006-05-27   Wrocław  U23

  400 m wykres

  51.14   2001-07-27   Poznań  U18
  51.56   2004-09-04   Gdańsk  U23
  48.57   2005-07-02   Bydgoszcz  U23
  50.26   2006-07-01   Arles FRA  U23
  49.60   2007-06-09   Toruń  Sen
  51.04   2008-09-13   Grudziądz  Sen
  51.57   2011-05-28   Toruń  Sen

  1500 m wykres

  4:54.59   2004-09-05   Gdańsk  U23
  5:17.75   2005-08-28   Kraków  U23
  4:41.00   2006-08-27   Toruń  U23
  4:38.31   2007-06-10   Toruń  Sen
  4:43.17   2008-09-14   Grudziądz  Sen

  110 m pł J MŁ wykres

  15.23 (0.0)   2001-07-28   Poznań  U18

  110 m pł wykres

  16.78 (0.0)   2001-09-15   Kraków  U18
  15.88 (0.0)   2002-06-09   Wrocław  U20
  15.48 (0.0)   2003-06-29   Zamość  U20
  15.91 (0.0)   2004-09-05   Gdańsk  U23
  14.84 (0.0)   2005-07-03   Bydgoszcz  U23
  14.98 (0.0)   2006-05-07   Wrocław  U23
  14.96 (0.0)   2007-07-01   Poznań  Sen
  14.90 (+1.5)   2008-06-07   Zielona Góra  Sen
  15.66 (+0.4)   2011-05-29   Toruń  Sen

  Wzwyż wykres

  1.86   2003-06-28   Zamość  U20
  1.90   2004-09-04   Gdańsk  U23
  1.92   2005-08-27   Kraków  U23
  1.99   2006-06-03   Bogatynia  U23
  2.00   2007-05-05   Wrocław  Sen
  1.89   2008-09-13   Grudziądz  Sen
  1.92   2011-05-28   Toruń  Sen

  Tyczka wykres

  2.70   2001-06-10   Wrocław  U18
  3.40   2002-06-09   Wrocław  U20
  4.00   2003-06-08   Wrocław  U20
  3.80   2004-09-05   Gdańsk  U23
  4.20   2005-05-15   Wrocław  U23
  4.30   2006-08-27   Toruń  U23
  4.20   2007-06-22   Wrocław  Sen
  4.30   2008-09-14   Grudziądz  Sen
  4.00   2011-05-29   Toruń  Sen

  W dal wykres

  6.38 (+0.8)   2001-07-27   Poznań  U18
  6.63 (0.0)   2002-06-29   Bielsko Biała  U20
  6.47 (+0.4)   2004-05-22   Wrocław  U23
  7.11 (+0.8)   2005-08-27   Kraków  U23
  7.02 (0.0)   2006-06-03   Bogatynia  U23
  6.97 (+1.2)   2007-06-09   Toruń  Sen
  7.05 (+0.5)   2008-05-03   Wrocław  Sen
  6.63 (0.0)   2011-05-28   Toruń  Sen

  Kula (6) wykres

  13.50   2003-06-28   Zamość  U20

  Kula (7.26) wykres

  11.25   2004-09-04   Gdańsk  U23
  13.60   2005-08-27   Kraków  U23
  13.86   2006-05-06   Wrocław  U23
  14.12   2007-05-05   Wrocław  Sen
  13.76   2008-09-13   Grudziądz  Sen
  13.11   2011-05-28   Toruń  Sen

  Dysk (2) wykres

  35.82   2002-06-09   Wrocław  U20
  33.80   2004-05-23   Wrocław  U23
  40.06   2005-08-20   Gdańsk  U23
  42.84   2006-06-04   Bogatynia  U23
  40.35   2007-05-26   Warszawa  Sen
  42.93   2008-09-14   Grudziądz  Sen

  Oszczep (800) wykres

  49.68   2003-06-14   Wrocław  U20
  43.63   2004-05-22   Wrocław  U23
  55.55   2005-07-15   Erfurt  U23
  54.43   2006-05-07   Wrocław  U23
  55.18   2007-06-10   Toruń  Sen
  52.34   2008-09-14   Grudziądz  Sen
  48.27   2011-05-29   Toruń  Sen

  Dysk (1.75) wykres

  38.58   2003-05-18   Poznań  U20

  10-bój wykres

  7330   2005-07-03   Bydgoszcz  U23
  7206   2006-06-04   Bogatynia  U23
  7266   2007-06-10   Toruń  Sen
  7406   2008-09-14   Grudziądz  Sen
  5509   2011-05-29   Toruń  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.66833901405334 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl