Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dawid
nazwisko : NITKA
data ur. : 1996-08-04 (Sen) 23 79
płeć : Mężczyzna
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.42 (-1.6)   2013-09-05   Toruń  U18

  100 m wykres

  12.67 (-0.7)   2010-05-01   Bydgoszcz  U16
  11.78 (0.0)   2011-09-09   Toruń  U16
  11.57 (+2.0)   2012-06-02   Słupsk  U18
  11.51 (+0.2)   2013-09-05   Toruń  U18
  11.09 (+1.5)   2014-06-18   Toruń  U20
  11.28 (-1.2)   2015-06-28   Biała Podlaska  U20

  150 m wykres

  19.00   2010-05-01   Bydgoszcz  U16
  17.44   2012-04-27   Bydgoszcz  U18

  200 m wykres

  25.74 (-2.0)   2010-07-17   Bydgoszcz  U16
  23.53 (-2.4)   2012-06-09   Toruń  U18
  22.98 (-0.7)   2013-07-11   Toruń  U18
  22.61 (+1.4)   2014-05-10   Poznań  U20
  22.52 (-0.1)   2015-06-13   Łódź  U20

  300 m wykres

  40.80   2009-10-04   Bydgoszcz  U14
  39.23   2010-09-04   Białe Błota  U16
  37.39   2011-06-18   Białystok  U16
  36.28   2012-04-27   Bydgoszcz  U18

  400 m wykres

  51.87   2012-05-19   Łódź  U18
  51.10   2013-06-21   Toruń  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.18243789672852 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl