Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Mateusz
nazwisko : WARDAK
data ur. : 1995-08-08 (Sen) 24 74
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Wieża Postomino

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.72 (-0.9)   2009-08-22   Chojnice  U16
  12.24 (-0.8)   2010-05-29   Szczecin  U16
  11.84 (+0.1)   2011-06-04   Poznań  U18
  11.72 (+0.6)   2012-07-28   Białogard  U18

  200 m wykres

  25.80 (+1.3)   2009-09-05   Koszalin  U16
  24.41 (+0.7)   2010-05-22   Białogard  U16
  23.99 (-1.2)   2011-08-03   Białogard  U18
  23.45 (+1.4)   2012-06-10   Siedlce  U18

  300 m wykres

  40.35   2009-09-12   Koszalin  U16
  38.30   2010-06-10   Łódź  U16
  37.63   2011-09-03   Szczecin  U18
  37.57   2012-05-05   Białogard  U18

  400 m wykres

  52.67   2011-07-16   Białogard  U18
  51.44   2012-06-16   Białogard  U18

  600 m wykres

  1:36.08   2009-09-20   Sopot  U16
  1:29.83   2010-09-25   Słupsk  U16

  Wzwyż wykres

  1.65   2010-09-25   Słupsk  U16

  W dal wykres

  5.93 (-0.4)   2010-09-04   Koszalin  U16
  5.94 (0.0)   2011-06-17   Postomino  U18
  6.29 (+1.9)   2012-09-22   Słupsk  U18

  Oszczep (600) wykres

  34.72   2010-06-19   Koszalin  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21631002426147 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl