Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Jakub BAŁDYKA
imię : Jakub
nazwisko : BAŁDYKA
data ur. : 1996-04-13 (Sen) 25 113
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.08 (0.0)   2009-05-21   Poznań  U14

  100 m wykres

  12.31 (+0.8)   2011-04-30   Poznań  U16

  200 m wykres

  25.15 (-0.3)   2010-05-08   Poznań  U16
  23.62 (0.0)   2015-08-29   Toruń  U20
  23.31 (-1.1)   2016-05-22   Łódź  U23
  23.16 (+1.5)   2017-05-21   Łódź  U23

  300 m wykres

  42.28   2009-05-14   Poznań  U14
  38.90   2010-08-28   Leszno  U16
  37.65   2011-04-30   Poznań  U16
  37.08   2012-08-18   Międzyzdroje  U18
  35.44   2017-05-27   Warszawa  U23

  400 m wykres

  54.03   2011-10-08   Ostrów Wlkp.  U16
  51.57   2012-09-08   Poznań  U18
  50.33   2013-09-07   Poznań  U18
  50.79   2014-09-20   Częstochowa  U20
  50.02   2015-05-09   Łódź  U20
  50.07   2016-05-21   Warszawa  U23
  49.82   2017-05-26   Łódź  U23
  50.66   2018-05-19   Łódź  U23
  51.66   2019-05-24   Łódź  Sen

  600 m wykres

  1:34.50   2009-10-02   Poznań  U14
  1:26.87   2010-09-11   Poznań  U16
  1:25.86   2011-08-27   Płock  U16
  1:22.27   2012-07-12   Poznań  U18

  800 m wykres

  2:03.28   2011-05-28   Łódź  U16
  1:55.02   2012-07-20   Kraków  U18
  1:52.85   2013-09-14   Łódź  U18
  1:52.24   2014-06-02   Bydgoszcz  U20
  1:50.86   2015-06-06   Gdańsk  U20
  1:48.94   2016-06-18   Szczecin  U23
  1:52.26   2017-07-21   Białystok  U23

  1000 m wykres

  2:57.57   2009-09-05   Poznań  U14
  2:48.64   2010-09-05   Poznań  U16
  2:42.36   2011-09-03   Leszno  U16
  2:35.07   2012-04-28   Poznań  U18
  2:27.24   2016-05-15   Warszawa  U23

  1500 m wykres

  4:13.50   2012-06-16   Łódź  U18

  2000 m wykres

  6:27.23   2011-07-16   Poznań  U16

  110 m pł MŁ wykres

  17.62 (-0.7)   2011-05-08   Bydgoszcz  U16

  300 m pł wykres

  41.03   2011-09-10   Poznań  U16

  Wzwyż wykres

  1.36   2009-05-14   Poznań  U14

  W dal wykres

  4.84 (0.0)   2009-04-23   Poznań  U14
  5.33 (+0.7)   2010-05-08   Poznań  U16
  5.38 (+1.8)   2011-05-07   Bydgoszcz  U16

  Kula (5) wykres

   8.21   2011-05-07   Bydgoszcz  U16

  Oszczep (600) wykres

  28.42   2011-05-08   Bydgoszcz  U16

  6-bój M MŁ wykres

  3108   2011-05-08   Bydgoszcz  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.39853596687317 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl