Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marcel
nazwisko : MARSZAŁEK
data ur. : 1995-09-23 (Sen) 24 365
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Zabrzeg

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.44 (-0.8)   2010-05-09   Chorzów  U16
  12.39 (+0.2)   2011-06-04   Częstochowa  U18
  12.12 (+1.3)   2012-07-20   Kraków  U18
  11.86 (+1.2)   2013-04-27   Sosnowiec  U20

  200 m wykres

  25.83 (-1.1)   2010-05-23   Chorzów  U16
  24.66 (-0.1)   2014-05-24   Sosnowiec  U20

  300 m wykres

  40.32   2010-04-25   Chorzów  U16
  39.37   2011-05-08   Sosnowiec  U18
  38.31   2012-09-09   Sosnowiec  U18
  37.46   2013-06-23   Bielsko-Biała  U20

  400 m wykres

  55.20   2010-09-18   Częstochowa  U16
  54.19   2011-06-04   Częstochowa  U18
  54.85   2012-07-20   Kraków  U18
  53.37   2013-06-01   Opole  U20

  600 m wykres

  1:33.59   2009-05-10   Chorzów  U16
  1:28.77   2010-10-03   Częstochowa  U16

  800 m wykres

  2:09.24   2011-05-28   Bielsko-Biała  U18

  1000 m wykres

  2:56.91   2009-06-20   Chorzów  U16
  2:49.74   2010-06-26   Bielsko-Biała  U16
  2:55.48   2011-06-05   Częstochowa  U18
  2:55.92   2012-07-21   Kraków  U18

  1500 m wykres

  4:54.97   2013-06-02   Opole  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.24 (+1.1)   2013-05-29   Katowice  U20
  16.58 (+0.5)   2014-06-08   Bielsko-Biała  U20

  110 m pł MŁ wykres

  18.24 (0.0)   2010-05-01   Sosnowiec  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  18.62 (0.0)   2010-06-06   Częstochowa  U16
  17.28 (-0.1)   2011-06-05   Częstochowa  U18
  16.42 (+0.1)   2012-07-21   Kraków  U18

  300 m pł wykres

  41.71   2010-09-25   Toruń  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  59.54   2011-05-21   Sosnowiec  U18

  400 m pł wykres

  57.48   2013-06-15   Sosnowiec  U20

  Wzwyż wykres

  1.62   2010-06-06   Częstochowa  U16
  1.60   2011-06-01   Sosnowiec  U18
  1.62   2012-07-21   Kraków  U18
  1.60   2013-06-01   Opole  U20

  Tyczka wykres

  3.51   2013-06-09   Sosnowiec  U20

  W dal wykres

  5.21 (+0.3)   2010-05-01   Sosnowiec  U16
  5.68 (0.0)   2011-06-04   Częstochowa  U18
  5.53 (-0.5)   2012-07-20   Kraków  U18
  5.56 (+1.8)   2013-05-12   Wrocław  U20
  5.57 (+0.1)   2014-05-31   Sosnowiec  U20

  Kula (4) wykres

  10.16   2010-05-15   Sosnowiec  U16

  Kula (5) wykres

  10.31   2010-06-05   Częstochowa  U16
  10.10   2011-04-30   Sosnowiec  U18
  10.79   2012-06-02   Bielsko-Biała  U18

  Kula (6) wykres

   9.82   2013-06-01   Opole  U20

  Oszczep (600) wykres

  34.21   2009-06-20   Chorzów  U16
  42.86   2010-09-12   Chorzów  U16

  Oszczep (800) wykres

  44.16   2013-08-29   Sosnowiec  U20
  40.19   2014-06-08   Bielsko-Biała  U20

  Oszczep (700) wykres

  36.42   2010-06-06   Częstochowa  U16
  41.79   2011-09-11   Chorzów  U18
  45.63   2012-06-09   Chorzów  U18

  Dysk (1.75) wykres

  31.96   2013-04-27   Sosnowiec  U20

  10-bój JUN wykres

  5278   2013-06-02   Opole  U20

  8-bój J MŁ wykres

  3924   2010-06-06   Częstochowa  U16
  4352   2011-06-05   Częstochowa  U18
  4538   2012-07-21   Kraków  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.52356004714966 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl