Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Kajetan DUSZYŃSKI
imię : Kajetan
nazwisko : DUSZYŃSKI
data ur. : 1995-05-12 (Sen) 24 101
płeć : Mężczyzna
klub : AZS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.84 (-0.2)   2011-06-18   Chorzów  U18
  11.42 (0.0)   2012-06-09   Chorzów  U18
  11.29 (0.0)   2013-06-23   Bielsko-Biała  U20
  11.50 (+0.1)   2014-08-30   Chorzów  U20

  200 m wykres

  23.77 (+1.8)   2011-05-15   Sosnowiec  U18
  22.72 (+1.9)   2012-05-13   Częstochowa  U18
  22.42 (-0.9)   2013-06-09   Sosnowiec  U20
  23.10 (0.0)   2014-08-30   Chorzów  U20
  22.25 (+1.2)   2015-05-17   Łódź  U23
  22.57 (+0.4)   2016-06-04   Łódź  U23
  22.02 (-0.3)   2017-05-27   Łódź  U23
  22.33 (-3.6)   2018-05-20   Łódź  Sen

  300 m wykres

  42.52   2009-08-28   Chorzów  U16
  39.16   2010-05-07   Katowice  U16
  34.66   2013-06-23   Bielsko-Biała  U20

  400 m wykres

  51.05   2011-09-03   Sosnowiec  U18
  48.65   2012-05-20   Sosnowiec  U18
  48.14   2013-05-25   Kraków  U20
  47.73   2014-06-28   Toruń  U20
  46.82   2015-07-19   Kraków  U23
  47.39   2016-06-03   Łódź (AZS)  U23
  45.98   2017-07-14   Bydgoszcz  U23
  46.67   2018-07-20   Lublin  Sen
  46.93   2019-08-10   Warszawa  Sen

  300 m pł wykres

  45.24   2009-10-04   Częstochowa  U16
  40.70   2010-06-13   Częstochowa  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  55.60   2011-07-22   Płock  U18
  53.34   2012-06-02   Bielsko-Biała  U18

  400 m pł wykres

  54.94   2012-07-07   Białogard  U18

  350 m wykres

  41.05   2018-05-19   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24726104736328 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl