Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Mariusz
nazwisko : RZEPECKI
data ur. : 1996-05-21 (Sen) 24 6
płeć : Mężczyzna
klub : RKS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.34 (0.0)   2009-05-14   Łódź  U14

  100 m wykres

  12.61 (0.0)   2009-10-03   Łódź  U14
  12.59 (-0.1)   2010-09-02   Aleksandrów Łódzki  U16
  11.68 (+2.0)   2011-06-09   Łódź  U16
  11.92 (+1.1)   2012-09-29   Łódź  U18
  11.63 (+0.1)   2013-06-01   Łódź  U18
  11.63 (+1.0)   2014-06-14   Łódź  U20
  11.65 (-0.8)   2015-05-23   Toruń  U20
  11.90 (-0.3)   2016-06-05   Łódź  U23

  200 m wykres

  25.15 (+1.2)   2011-08-27   Koszalin  U16
  24.67 (0.0)   2012-09-16   Łódź  U18
  24.30 (+1.0)   2013-05-04   Łódź  U18
  23.83 (+1.7)   2014-05-11   Łódź  U20
  23.74 (+0.3)   2015-06-13   Łódź  U20

  300 m wykres

  41.37   2010-08-28   Kozienice  U16
  39.12   2011-06-16   Łódź  U16
  40.59   2012-05-05   Kutno  U18
  37.86   2014-05-04   Łódź  U20
  40.00   2017-05-13   Łódź  U23

  400 m wykres

  63.72   2009-10-03   Łódź  U14
  57.18   2012-09-29   Łódź  U18
  54.98   2013-06-15   Warszawa  U18

  1000 m wykres

  3:39.71   2009-10-04   Łódź  U14
  3:01.39   2012-09-30   Łódź  U18
  2:57.60   2013-06-16   Warszawa  U18

  110 m pł MŁ wykres

  20.48 (+1.5)   2009-10-04   Łódź  U14

  110 m pł J MŁ wykres

  16.25 (+0.1)   2013-05-12   Łódź  U18

  300 m pł wykres

  46.94   2010-08-20   Toruń  U16

  Wzwyż wykres

  1.59   2012-09-30   Łódź  U18
  1.57   2013-06-02   Łódź  U18

  W dal wykres

  4.98 (0.0)   2009-10-03   Łódź  U14
  5.93 (+0.9)   2010-09-08   Łęczyca  U16
  5.65 (0.0)   2011-09-09   Łęczyca  U16
  5.80 (+0.2)   2012-10-03   Łódź  U18
  6.09 (0.0)   2013-06-01   Łódź  U18

  Kula (4) wykres

   7.88   2009-10-03   Łódź  U14

  Kula (5) wykres

   7.45   2011-09-30   Łódź  U16
   8.48   2012-09-29   Łódź  U18
  10.11   2013-09-28   Łódź  U18

  Oszczep (600) wykres

  21.94   2009-10-04   Łódź  U14
  21.00   2010-09-08   Łęczyca  U16

  Oszczep (800) wykres

  32.99   2013-05-03   Sieradz  U18

  Oszczep (700) wykres

  26.44   2012-09-30   Łódź  U18
  37.28   2013-09-29   Łódź  U18

  8-bój J MŁ wykres

  3909   2012-09-30   Łódź  U18
  4424   2013-07-27   Łódź  U18

  8-bój MŁ wykres

  2396   2009-10-04   Łódź  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.42958998680115 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl