Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Krystian
nazwisko : MIERZEJEWSKI
data ur. : 1996-05-29 (Sen) 24 231
płeć : Mężczyzna
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.18 (0.0)   2009-10-09   Słubice  U14

  100 m wykres

  13.29 (-1.8)   2009-09-04   Szprotawa  U14
  12.08 (+1.5)   2010-09-07   Zielona Góra  U16
  11.55 (0.0)   2011-06-02   Szprotawa  U16
  11.32 (+1.9)   2012-05-23   Zielona Góra  U18
  11.52 (+1.8)   2013-09-21   Częstochowa  U18
  11.47 (+0.8)   2014-05-27   Zielona Góra  U20

  200 m wykres

  25.39 (+0.7)   2010-05-22   Zielona Góra  U16
  24.59 (+1.1)   2011-05-25   Szprotawa  U16
  23.01 (+1.4)   2012-05-23   Zielona Góra  U18

  300 m wykres

  44.11   2009-06-05   Zielona Góra  U14
  39.40   2010-09-11   Zielona Góra  U16
  38.05   2011-05-14   Zielona Góra  U16
  36.39   2013-05-12   Szprotawa  U18

  400 m wykres

  51.96   2012-05-19   Zielona Góra  U18
  51.99   2013-05-18   Poznań  U18

  1500 m wykres

  5:25.83   2013-10-06   Zielona Góra  U18

  110 m pł MŁ wykres

  21.89 (0.0)   2009-10-02   Zielona Góra  U14

  110 m pł J MŁ wykres

  17.23 (-0.4)   2013-10-06   Zielona Góra  U18

  Wzwyż wykres

  1.59   2013-10-05   Zielona Góra  U18

  Tyczka wykres

  2.10   2013-10-06   Zielona Góra  U18

  W dal wykres

  5.42 (+0.6)   2013-10-05   Zielona Góra  U18

  Kula (5) wykres

   9.10   2011-04-16   Wiechlice  U16
   9.29   2012-04-14   Wiechlice  U18
  11.63   2013-10-05   Zielona Góra  U18

  Dysk (1.5) wykres

  14.91   2013-10-06   Zielona Góra  U18

  Oszczep (700) wykres

  24.21   2012-04-14   Wiechlice  U18
  20.83   2013-10-06   Zielona Góra  U18

  10-bój J MŁ wykres

  4407   2013-10-06   Zielona Góra  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12452292442322 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl