Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Marcin WROTYŃSKI
imię : Marcin
nazwisko : WROTYŃSKI
data ur. : 1996-03-11 (Sen) 24 268
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.48 (0.0)   2009-05-07   Poznań  U14

  300 m wykres

  46.91   2009-04-23   Poznań  U14

  Kula (4) wykres

  14.28   2011-05-31   Leszno  U16
  18.73   2014-10-08   Poznań  U20

  Kula (5) wykres

  12.97   2010-08-28   Leszno  U16
  15.32   2011-09-03   Leszno  U16
  17.77   2012-07-21   Kraków  U18
  18.62   2013-07-27   Łódź  U18

  Kula (6) wykres

  15.64   2012-08-29   Kolín (CZE)  U18
  15.28   2013-09-07   Poznań  U18
  18.20   2014-06-28   Toruń  U20
  18.54   2015-06-21   Poznań  U20

  Kula (7.26) wykres

  16.88   2016-05-28   Warszawa  U23
  17.70   2017-04-29   Poznań  U23
  17.58   2018-06-03   Poznań  U23
  16.51   2019-05-25   Łódź  Sen

  Dysk (1) wykres

  36.78   2010-09-05   Poznań  U16
  39.50   2011-04-30   Poznań  U16

  Dysk (1.5) wykres

  47.23   2012-09-08   Poznań  U18
  51.17   2013-07-28   Łódź  U18

  Dysk (2) wykres

  44.06   2016-05-22   Łódź  U23
  43.02   2017-07-02   Suwałki  U23
  49.45   2018-05-26   Lublin  U23

  Młot (7.26) wykres

  63.31   2018-07-08   Kraków  U23
  69.85   2019-06-01   Włocławek  Sen
  71.65   2020-07-28   Toruń  Sen

  Oszczep (600) wykres

  37.51   2009-10-02   Poznań  U14
  50.03   2010-09-25   Toruń  U16
  52.05   2011-09-03   Leszno  U16

  Oszczep (700) wykres

  51.07   2011-06-19   Leszno  U16
  49.04   2012-05-12   Poznań  U18

  Dysk (1.75) wykres

  46.32   2013-09-07   Poznań  U18
  51.75   2014-09-06   Poznań  U20
  51.20   2015-06-13   Słubice  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.47372889518738 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl