Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Rafał
nazwisko : STAWNY
data ur. : 1996-02-23 (Sen) 24 166
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Orkan Września

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.64 (-1.5)   2011-09-10   Poznań  U16
  12.42 (+0.4)   2012-07-12   Poznań  U18
  12.00 (+1.0)   2013-05-25   Żerków  U18
  11.86 (0.0)   2014-04-26   Poznań  U20
  11.76 (-1.6)   2015-05-23   Żerków  U20
  12.00 (-0.6)   2016-05-21   Żerków  U23

  200 m wykres

  24.21 (+1.0)   2012-09-20   Żerków  U18
  24.78 (-1.4)   2013-05-25   Żerków  U18
  23.52 (+1.7)   2014-05-10   Poznań  U20
  23.96 (-0.9)   2015-05-09   Poznań  U20

  300 m wykres

  42.18   2010-08-28   Leszno  U16
  39.48   2011-09-10   Poznań  U16
  39.13   2012-07-12   Poznań  U18
  37.76   2014-04-26   Poznań  U20
  37.23   2015-04-25   Poznań  U20
  38.76   2016-04-30   Poznań  U23

  400 m wykres

  56.39   2011-06-19   Leszno  U16
  55.25   2012-05-12   Poznań  U18
  55.80   2013-09-25   Żerków  U18
  53.12   2014-06-14   Leszno  U20
  55.26   2016-05-08   Poznań  U23

  600 m wykres

  1:36.11   2010-09-11   Poznań  U16
  1:29.47   2011-06-11   Poznań  U16

  800 m wykres

  2:24.24   2010-05-08   Poznań  U16
  2:06.76   2012-06-02   Szczecin  U18

  1000 m wykres

  3:23.79   2009-06-04   Poznań  U14
  3:05.16   2010-05-16   Poznań  U16
  2:49.43   2011-05-31   Leszno  U16

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.59 (+0.5)   2014-06-30   Toruń  U20
  15.89 (+0.9)   2015-05-23   Żerków  U20

  200 m pł wykres

  26.89 (-0.5)   2016-05-21   Żerków  U23

  400 m pł J MŁ wykres

  59.75   2013-06-15   Poznań  U18

  400 m pł wykres

  56.27   2014-06-08   Biała Podlaska  U20
  55.86   2015-06-28   Biała Podlaska  U20
  56.03   2016-07-31   Jelenia Góra  U23

  Kula (6) wykres

  11.09   2011-09-03   Leszno  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.59660196304321 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl