Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Bartosz
nazwisko : ZAPARTY
data ur. : 1997-09-18 (Sen) 22 287
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.54 (+0.1)   2011-07-16   Poznań  U16
  12.12 (+0.4)   2012-07-12   Poznań  U16
  11.36 (+0.9)   2015-05-23   Żerków  U20
  11.37 (+0.5)   2017-06-24   Poznań  U23
  11.69 (-2.0)   2018-05-26   Lublin  U23

  200 m wykres

  25.24 (-1.9)   2011-06-19   Leszno  U16
  24.04 (+0.8)   2012-05-13   Poznań  U16
  23.19 (+1.0)   2013-04-26   Żerków  U18
  23.02 (+1.4)   2014-05-10   Poznań  U18
  22.91 (-1.5)   2015-05-09   Poznań  U20
  22.19 (+0.4)   2017-06-24   Poznań  U23
  23.16 (-1.0)   2018-06-17   Poznań  U23

  300 m wykres

  47.77   2009-06-04   Poznań  U14
  41.95   2010-10-01   Leszno  U14
  39.60   2011-09-03   Leszno  U16
  38.04   2012-07-12   Poznań  U16
  36.74   2013-07-18   Poznań  U18
  36.07   2015-04-25   Poznań  U20
  35.84   2017-04-29   Poznań  U23

  400 m wykres

  53.30   2016-05-21   Zielona Góra  U20
  49.37   2017-06-04   Poznań  U23
  51.19   2018-05-19   Łódź  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.40 (+1.5)   2015-05-16   Poznań  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.88 (0.0)   2011-09-17   Szczecin  U16
  15.66 (+0.7)   2012-09-15   Poznań  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.23 (-1.6)   2013-08-31   Leszno  U18
  14.66 (+0.2)   2014-06-07   Biała Podlaska  U18

  300 m pł wykres

  45.75   2010-08-28   Leszno  U14
  43.15   2011-09-17   Szczecin  U16
  40.22   2012-09-29   Słubice  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  55.83   2013-07-26   Łódź  U18
  54.90   2014-05-23   Słubice  U18

  400 m pł wykres

  54.63   2015-06-28   Biała Podlaska  U20
  58.85   2016-05-28   Leszno  U20
  53.71   2017-06-11   Poznań  U23
  56.15   2018-07-01   Sieradz  U23

  W dal wykres

  5.20 (+1.2)   2017-09-03   Jelenia Góra  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15373706817627 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl