Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Eryk HAMPEL
imię : Eryk
nazwisko : HAMPEL
data ur. : 1997-12-03 (U23) 21 287
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   6.85 (-1.8)   2018-08-25   Toruń  U23

  100 m wykres

  13.31 (+1.4)   2010-08-28   Leszno  U14
  12.04 (-1.2)   2011-09-17   Szczecin  U16
  11.33 (+0.7)   2012-09-15   Poznań  U16
  10.98 (+1.7)   2013-06-08   Słubice  U18
  10.87 (-0.5)   2014-07-13   Wrocław  U18
  10.68 (+0.4)   2015-06-28   Biała Podlaska  U20
  10.39 (+0.7)   2016-07-19   Bydgoszcz  U20
  10.74 (0.0)   2017-08-23   Tajpej (TPE)  U23
  10.41 (+1.2)   2018-07-20   Lublin  U23
  10.43 (+1.7)   2019-08-23   Radom  U23

  200 m wykres

  25.47 (-1.9)   2011-06-19   Leszno  U16
  22.39 (+0.8)   2013-07-28   Łódź  U18
  21.89 (+1.9)   2014-06-08   Biała Podlaska  U18
  22.21 (+1.0)   2015-05-17   Poznań  U20
  22.13 (-1.9)   2016-07-02   Suwałki  U20
  21.34 (-0.8)   2017-05-27   Łódź  U23
  21.31 (-1.0)   2018-08-25   Toruń  U23

  300 m wykres

  40.58   2011-06-11   Poznań  U16
  34.30   2015-04-25   Poznań  U20
  33.97   2016-04-30   Poznań  U20

  Wzwyż wykres

  1.42   2009-06-04   Poznań  U14
  1.75   2011-09-03   Leszno  U16
  1.85   2012-06-09   Poznań  U16
  1.90   2017-09-03   Jelenia Góra  U23

  W dal wykres

  6.56 (+0.3)   2018-09-01   Inowrocław  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.28633689880371 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl