Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Jakub MORDYL
imię : Jakub
nazwisko : MORDYL
data ur. : 1996-01-15 (Sen) 24 209
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.44 (0.0)   2009-05-28   Tarnów  U14

  100 m wykres

  11.89 (-1.0)   2011-09-25   Kraków  U16
  11.45 (+1.8)   2012-06-02   Kraków  U18
  11.55 (+1.3)   2013-06-16   Łódź  U18
  11.49 (+0.5)   2014-09-20   Krosno  U20
  11.36 (+1.7)   2016-06-18   Bielsko-Biała  U23
  11.08 (+0.6)   2018-05-19   Łódź  U23

  200 m wykres

  23.25 (-0.2)   2012-05-26   Rzeszów  U18
  22.44 (+1.0)   2013-09-15   Mielec  U18
  22.73 (+0.3)   2014-05-11   Mielec  U20
  23.25 (-0.8)   2015-06-06   Kraków  U20
  22.80 (-0.5)   2016-05-15   Kraków  U23
  22.80 (+0.4)   2017-05-13   Kraków  U23
  22.14 (-0.7)   2018-06-23   Kraków  U23

  300 m wykres

  35.73   2016-05-07   Kraków (AWF)  U23

  400 m wykres

  52.65   2012-09-29   Krosno  U18
  50.99   2013-09-22   Kraków  U18
  50.47   2014-05-30   Kielce  U20
  50.83   2017-05-26   Łódź  U23
  47.53   2018-06-03   Kraków  U23

  500 m wykres

  1:04.38   2018-05-06   Kraków  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.26 (0.0)   2014-08-28   Sosnowiec  U20
  14.45 (-1.5)   2015-06-30   Biała Podlaska  U20

  110 m pł MŁ wykres

  15.37 (-1.5)   2014-09-20   Krosno  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  14.73 (-0.4)   2013-07-28   Łódź  U18

  110 m pł wykres

  14.71 (+0.3)   2016-06-12   Kraków  U23
  14.79 (+0.1)   2017-06-11   Kraków  U23

  400 m pł J MŁ wykres

  53.13   2013-07-27   Łódź  U18

  400 m pł wykres

  58.07   2013-05-25   Kraków  U18
  54.58   2014-06-28   Toruń  U20
  55.66   2015-05-23   Sosnowiec  U20
  50.17   2018-07-08   Kraków  U23

  W dal wykres

  4.97 (0.0)   2009-05-28   Tarnów  U14
  5.47 (+0.2)   2011-09-04   Rzeszów  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23043894767761 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl