Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Daniel
nazwisko : WOCH
data ur. : 1988-07-15 (Sen) 32 76
płeć : Mężczyzna
klub : CKS Budowlani Częstochowa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  800 m wykres

  2:06.41   2003-05-01   Częstochowa  U16

  1000 m wykres

  2:58.09   2001-09-22   Chorzów  U14
  2:47.98   2002-09-15   Chorzów  U16
  2:41.60   2003-06-14   Chorzów  U16
  2:35.05   2005-05-02   Częstochowa  U18
  2:35.81   2006-05-03   Częstochowa  U20
  2:31.08   2009-05-02   Częstochowa  U23

  1500 m wykres

  4:12.14   2003-09-13   Bielsko Biała  U16
  4:02.61   2004-09-16   Częstochowa  U18
  3:56.57   2005-08-27   Częstochowa  U18
  4:00.23   2006-05-13   Chorzów  U20
  3:59.03   2007-06-09   Bielsko-Biała  U20
  3:57.78   2009-05-09   Bielsko-Biała  U23
  3:58.34   2010-05-28   Warszawa  U23
  3:58.20   2011-05-07   Częstochowa  Sen
  4:01.17   2012-05-18   Bydgoszcz  Sen

  2000 m wykres

  5:50.65   2003-09-27   Słubice  U16
  5:51.45   2004-05-03   Częstochowa  U18

  3000 m wykres

   8:52.85   2004-09-18   Chorzów  U18
   8:33.25   2005-09-04   Kielce  U18
   8:58.08   2007-05-26   Częstochowa  U20
   8:38.08   2008-05-25   Poznań  U23
   8:46.75   2009-06-06   Warszawa  U23
   8:43.13   2010-05-08   Częstochowa  U23
   8:28.61   2011-05-14   Sosnowiec  Sen
   8:41.17   2012-05-19   Bydgoszcz  Sen
   8:33.56   2013-06-08   Łódź  Sen

  5000 m wykres

  15:30.33   2006-06-04   Bielsko-Biała  U20

  10000 m wykres

  30:59.08   2012-04-21   Mikołów  Sen

  Półmaraton wykres

  1:12:32   2011-10-02   Chorzów  Sen
  1:08:28   2012-10-07   Chorzów  Sen

  Maraton wykres

  2:38:09   2013-05-12   Katowice  Sen

  2000 m prz wykres

  5:55.02   2005-09-10   Chorzów  U18
  5:55.64   2006-09-09   Chorzów  U20
  5:59.49   2007-09-08   Sosnowiec  U20
  5:52.20   2008-06-21   Częstochowa  U23
  5:56.66   2009-05-17   Częstochowa  U23
  5:59.85   2010-05-23   Chorzów  U23
  5:58.65   2011-09-24   Częstochowa  Sen
  5:54.63   2012-05-13   Częstochowa  Sen

  3000 m prz wykres

   9:11.25   2006-09-02   Wrocław  U20
   9:16.66   2007-08-18   Międzyzdroje  U20
   9:12.99   2008-05-03   Kozienice  U23
   9:24.31   2009-08-29   Bielsko-Biała  U23
   9:10.70   2010-09-04   Chorzów  U23
   9:18.67   2011-06-05   Częstochowa  Sen
   8:52.88   2012-06-15   Bielsko-Biała  Sen
   9:12.78   2013-05-25   Białystok  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.30982685089111 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl