Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Adam WŁODARCZYK
imię : Adam
nazwisko : WŁODARCZYK
data ur. : 1997-05-26 (U23) 22 55
płeć : Mężczyzna
klub : AZS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.37 (-0.1)   2014-05-31   Łódź  U18

  300 m wykres

  42.95   2011-06-01   Łódź  U16
  40.13   2012-06-01   Łódź  U16
  37.37   2014-05-31   Łódź  U18

  400 m wykres

  55.45   2012-08-29   Łódź  U16
  52.69   2013-05-12   Łódź  U18
  51.73   2014-05-17   Łódź  U18
  50.59   2015-05-31   Łódź  U20
  50.27   2017-05-13   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:41.76   2010-06-17   Łódź  U14
  1:36.09   2011-06-16   Łódź  U16
  1:28.38   2012-06-01   Łódź  U16
  1:24.84   2013-05-04   Łódź  U18
  1:23.21   2015-05-03   Łódź  U20

  800 m wykres

  2:19.43   2010-09-12   Łódź  U14
  2:17.96   2011-05-15   Łódź  U16
  2:01.92   2012-08-30   Łódź  U16
  1:57.22   2013-06-02   Łódź  U18
  1:56.40   2014-09-13   Łódź  U18
  1:55.58   2015-05-17   Łódź  U20
  1:54.73   2016-06-05   Łódź  U20
  1:53.36   2017-06-10   Łódź  U23
  1:51.56   2018-06-03   Łódź  U23
  1:49.48   2019-05-18   Kraków  U23

  1000 m wykres

  2:48.35   2011-09-30   Łódź  U16
  2:36.79   2012-09-30   Słubice  U16
  2:41.34   2013-05-16   Łódź  U18
  2:31.52   2014-05-04   Łódź  U18
  2:26.12   2018-05-06   Sieradz  U23

  1500 m wykres

  4:06.96   2013-09-21   Łódź  U18
  3:57.18   2014-07-14   Wrocław  U18
  3:52.92   2015-09-27   Łódź  U20
  3:51.94   2016-06-17   Wrocław  U20
  3:47.84   2017-06-14   Gdańsk  U23
  3:43.20   2018-06-10   Gliwice  U23
  3:42.59   2019-06-23   Lokeren (BEL)  U23

  3000 m wykres

   8:42.77   2014-09-06   Biała Podlaska  U18
   8:34.52   2015-09-12   Kraków  U20
   8:27.36   2016-05-22   Łódź  U20
   8:36.99   2017-05-21   Łódź  U23
   8:24.23   2018-05-26   Łódź  U23
   8:14.43   2019-06-16   Chorzów  U23

  5000 m wykres

  14:45.47   2018-06-16   Gdańsk  U23

  5 km wykres

  15:17   2017-09-17   Kleszczów  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14438581466675 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl