Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Iwona
nazwisko : NISKA
data ur. : 1996-01-10 (Sen) 24 288
płeć : Kobieta
klub : MLKL Płock

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.15 (+1.7)   2010-05-31   Łódź  U16

  200 m wykres

  29.80 (-0.8)   2010-10-02   Warszawa  U16
  30.18 (-0.7)   2011-10-08   Warszawa  U16
  28.69 (+1.0)   2012-06-10   Siedlce  U18
  28.23 (+1.1)   2013-07-26   Łódź  U18

  300 m wykres

  47.56   2010-05-03   Płońsk  U16
  45.41   2011-06-02   Łódź  U16

  400 m wykres

  65.75   2010-05-09   Warszawa  U16
  64.95   2012-06-09   Siedlce  U18

  600 m wykres

  1:54.16   2011-06-18   Warszawa  U16

  800 m wykres

  2:39.57   2010-10-03   Warszawa  U16
  2:41.42   2011-10-09   Warszawa  U16
  2:41.49   2012-06-03   Olecko  U18
  2:34.94   2013-06-16   Warszawa  U18

  100 m pł MŁ wykres

  20.54 (0.0)   2010-10-02   Warszawa  U16
  20.03 (+1.8)   2011-06-18   Warszawa  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  20.00 (+0.5)   2011-10-08   Warszawa  U16
  18.69 (+1.1)   2012-06-02   Olecko  U18
  16.79 (+1.6)   2013-07-26   Łódź  U18

  300 m pł wykres

  51.15   2010-08-21   Olsztyn  U16
  53.98   2011-09-10   Warszawa  U16
  53.29   2013-05-05   Toruń  U18

  Wzwyż wykres

  1.40   2010-08-21   Olsztyn  U16
  1.46   2011-10-08   Warszawa  U16
  1.50   2012-09-15   Płock  U18
  1.52   2013-06-15   Warszawa  U18

  W dal wykres

  3.99 (+1.3)   2010-04-24   Płock  U16
  3.90 (0.0)   2011-04-30   Płock  U16
  3.71 (-2.2)   2012-06-03   Olecko  U18
  4.57 (+0.6)   2013-07-27   Łódź  U18

  Kula (3) wykres

   7.35   2010-05-03   Płońsk  U16
   9.80   2011-10-08   Warszawa  U16
  10.04   2012-06-16   Łódź  U18
  10.12   2013-07-26   Łódź  U18

  Oszczep (600) wykres

  21.51   2010-09-12   Olecko  U16
  25.26   2011-09-18   Kozienice  U16
  24.33   2012-05-16   Płock  U18
  21.02   2014-05-04   Toruń  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3042   2012-06-03   Olecko  U18
  3947   2013-07-27   Łódź  U18

  7-bój K MŁ wykres

  2631   2010-10-03   Warszawa  U16

  4-bój K MŁ wykres

  1448   2011-06-18   Warszawa  U16

  Oszczep (500) wykres

  24.60   2012-09-01   Płock  U18
  32.49   2013-07-27   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.49411988258362 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl