Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Paulina
nazwisko : KOZIOŁ
data ur. : 1998-01-13 (U23) 22 142
płeć : Kobieta
klub : MKS Czechowice-Dziedzice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.41 (0.0)   2010-06-26   Bielsko-Biała  U14
   8.70 (0.0)   2011-05-28   Bielsko-Biała  U14

  100 m wykres

  14.30 (-2.2)   2010-06-20   Chorzów  U14
  13.88 (+0.3)   2011-09-18   Kędzierzyn-Koźle  U14
  13.62 (+1.4)   2012-10-06   Sosnowiec  U16
  13.46 (-0.2)   2013-10-05   Sosnowiec  U16
  14.11 (0.0)   2014-10-05   Pszczyna  U18
  12.98 (0.0)   2015-05-31   Bielsko-Biała  U18
  12.71 (+1.2)   2016-06-18   Bielsko-Biała  U20
  12.83 (+0.1)   2017-06-24   Kraków  U20
  13.37 (+1.7)   2018-05-20   Częstochowa  U23

  150 m wykres

  21.72   2010-06-26   Bielsko-Biała  U14
  20.14   2011-05-28   Bielsko-Biała  U14
  20.29   2012-04-28   Bielsko-Biała  U16
  21.05   2013-05-01   Bielsko-Biała  U16

  200 m wykres

  28.69 (+0.1)   2011-09-03   Sosnowiec  U14
  27.91 (-1.3)   2012-05-20   Sosnowiec  U16
  27.22 (-0.2)   2013-07-17   Sosnowiec  U16
  26.93 (0.0)   2014-07-06   Sosnowiec  U18
  26.18 (+1.2)   2015-06-20   Bielsko-Biała  U18
  25.43 (+1.2)   2016-06-12   Chorzów  U20
  25.88 (0.0)   2017-06-24   Kraków  U20

  300 m wykres

  47.93   2010-04-25   Chorzów  U14
  44.29   2011-06-18   Chorzów  U14
  43.01   2012-06-09   Chorzów  U16
  42.93   2013-06-23   Bielsko-Biała  U16
  42.74   2014-05-01   Sosnowiec  U18
  42.62   2015-05-01   Sosnowiec  U18
  40.93   2016-09-11   Bielsko-Biała  U20

  400 m wykres

  64.25   2011-07-16   Sosnowiec  U14
  62.05   2012-07-14   Sosnowiec  U16
  59.89   2014-07-14   Wrocław  U18
  59.06   2015-05-23   Sosnowiec  U18
  57.52   2016-07-01   Suwałki  U20
  59.29   2017-06-03   Bielsko-Biała  U20

  800 m wykres

  2:42.84   2010-07-17   Sosnowiec  U14

  W dal wykres

  4.20 (-1.5)   2011-09-11   Chorzów  U14
  4.18 (-1.0)   2013-06-29   Bielsko-Biała  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.053247928619385 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl