Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Łukasz
nazwisko : GIŻYCKI
data ur. : 1996-05-04 (Sen) 23 220
płeć : Mężczyzna
klub : STS Pomerania Szczecinek

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.02 (+0.9)   2012-09-01   Białogard  U18
  12.08 (+0.1)   2013-09-20   Białogard  U18
  12.67 (+0.1)   2014-05-24   Białogard  U20

  200 m wykres

  25.23 (+0.6)   2013-08-24   Koszalin  U18
  24.05 (-0.2)   2014-06-21   Białogard  U20

  400 m wykres

  58.41   2013-10-05   Zielona Góra  U18
  58.52   2014-05-16   Szczecin  U20

  1500 m wykres

  5:30.13   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  5:37.08   2014-05-17   Szczecin  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.13 (-1.2)   2013-09-05   Toruń  U18
  15.50 (+1.5)   2014-06-07   Biała Podlaska  U20

  110 m pł MŁ wykres

  17.51 (+0.1)   2010-09-11   Poznań  U16
  16.62 (+1.2)   2011-10-05   Szczecin  U16
  16.04 (-0.1)   2012-06-06   Białogard  U18

  110 m pł J MŁ wykres

  15.73 (0.0)   2012-06-16   Białogard  U18
  15.21 (-0.9)   2013-05-11   Szczecin  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  58.42   2013-09-20   Białogard  U18

  Wzwyż wykres

  1.65   2010-05-19   Toruń  U16
  1.75   2011-06-12   Kraków  U16
  1.75   2012-04-29   Białogard  U18
  1.71   2013-10-05   Zielona Góra  U18
  1.70   2014-05-16   Szczecin  U20

  Tyczka wykres

  2.20   2013-10-06   Zielona Góra  U18
  2.50   2014-05-17   Szczecin  U20

  W dal wykres

  5.89 (+0.6)   2013-09-28   Białogard  U18
  5.56 (+1.4)   2014-05-17   Szczecin  U20

  Trójskok wykres

  12.19 (+1.9)   2014-06-08   Biała Podlaska  U20

  Kula (5) wykres

  10.78   2013-10-05   Zielona Góra  U18

  Kula (6) wykres

   9.97   2014-05-16   Szczecin  U20

  Dysk (1.5) wykres

  22.70   2013-10-06   Zielona Góra  U18

  Oszczep (800) wykres

  20.51   2014-05-17   Szczecin  U20

  Oszczep (700) wykres

  24.02   2013-10-06   Zielona Góra  U18

  Dysk (1.75) wykres

  23.30   2014-05-17   Szczecin  U20

  10-bój J MŁ wykres

  4527   2013-10-06   Zielona Góra  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.16440200805664 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl