Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Kamil MASZTAK
imię : Kamil
nazwisko : MASZTAK
data ur. : 1984-07-16 (Sen) 34 218
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Grunwald Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   6.99   2003-01-18   Warszawa  U20
   6.83   2004-01-10   Warszawa  U23
   6.86   2005-02-06   Spała  U23
   6.82   2006-01-27   Luksemburg  U23
   6.83   2007-02-03   Praga CZE  Sen
   6.81   2008-02-09   Spała  Sen
   6.69   2009-02-21   Spała  Sen
   6.74   2011-02-19   Spała  Sen
   6.77   2013-02-09   Wien (AUT)  Sen
   6.70   2014-02-22   Sopot  Sen
   6.68   2015-02-17   Łódź  Sen
   6.74   2016-02-12   Toruń  Sen
   6.86   2017-01-28   Toruń  Sen
   6.94   2018-02-10   Spała  Sen

  200 m wykres

  23.34   2003-01-12   Warszawa  U20
  21.76   2005-02-06   Spała  U23
  21.55   2006-01-27   Luksemburg  U23
  21.30   2007-01-27   Luksemburg LUX  Sen
  21.14   2008-02-26   Aubiere FRA  Sen
  21.15   2009-02-02   Spała  Sen
  21.32   2011-02-12   Wiedeń (AUT)  Sen
  21.86   2013-02-17   Spała  Sen
  21.82   2014-02-23   Sopot  Sen
  21.40   2015-02-22   Toruń  Sen
  21.67   2016-01-30   Toruń  Sen

  50 m wykres

   5.85   2011-02-19   Spała  Sen
   5.87   2013-02-16   Spała  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13718390464783 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl