Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Kamil MASZTAK
imię : Kamil
nazwisko : MASZTAK
data ur. : 1984-07-16 (Masters) 35 33
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Grunwald Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   6.77 (0.0)   2006-09-16   Toruń  U23
   6.88 (0.0)   2007-09-22   Toruń  Sen
   6.82 (0.0)   2011-09-16   Toruń  Sen
   6.82 (0.0)   2012-08-26   Toruń  Sen
   6.92 (0.0)   2014-09-10   Toruń  Sen
   6.92 (-0.6)   2015-09-15   Toruń  Sen

  100 m wykres

  11.24 (+1.7)   2001-05-26   Białystok  U18
  11.12 (+1.4)   2002-06-29   Bielsko Biała  U20
  10.99 (+1.4)   2003-06-07   Biała Podlaska  U20
  10.80 (+0.3)   2004-05-03   Białystok  U23
  10.43 (+2.0)   2005-06-18   Kraków  U23
  10.47 (+1.7)   2006-08-26   Toruń  U23
  10.51 (+0.8)   2007-06-23   Monachium GER  Sen
  10.38 (+2.0)   2008-07-04   Szczecin  Sen
  10.46 (+0.8)   2009-07-26   Sopot  Sen
  10.51 (0.0)   2010-06-08   Warszawa  Sen
  10.55 (-0.2)   2011-08-11   Bydgoszcz  Sen
  10.46 (+1.3)   2012-07-07   Białogard  Sen
  10.47 (+1.0)   2013-05-29   Katowice  Sen
  10.50 (+1.2)   2014-07-29   Szczecin  Sen
  10.43 (-0.1)   2015-07-19   Kraków  Sen
  10.43 (+1.8)   2016-06-05   Bydgoszcz  Sen
  10.86 (+1.4)   2017-07-21   Białystok  Sen
  12.17 (-0.3)   2019-05-29   Wrocław  Sen

  200 m wykres

  22.56 (-0.6)   2002-05-18   Białystok  U20
  22.54 (+1.0)   2003-05-18   Białystok  U20
  21.51 (+0.2)   2004-05-16   Białystok  U23
  21.10 (0.0)   2005-08-20   Ostrzeszów  U23
  20.87 (+2.0)   2006-08-19   Toruń  U23
  20.85 (+0.1)   2007-08-12   Wattenscheid GER  Sen
  21.07 (+0.7)   2008-05-25   Poznań  Sen
  21.08 (-1.1)   2009-06-11   Sofia (BUL)  Sen
  20.89 (+1.0)   2010-06-08   Warszawa  Sen
  21.08 (+0.3)   2011-07-22   Rio de Janeiro (BRA)  Sen
  20.97 (+0.3)   2012-07-19   Karlstad (SWE)  Sen
  21.38 (-0.1)   2013-06-29   Białogard  Sen
  21.25 (0.0)   2014-09-06   Biała Podlaska  Sen
  20.82 (+0.4)   2015-06-14   Bydgoszcz  Sen
  21.01 (+1.9)   2016-06-12   Kraków  Sen

  300 m wykres

  34.45   2014-04-26   Poznań  Sen

  Kula (7.26) wykres

   9.23   2014-08-28   Leszno  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20526885986328 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl