Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Monika WIECZORKIEWICZ
imię : Monika
nazwisko : WIECZORKIEWICZ
data ur. : 1988-03-04 (Sen) 31 164
płeć : Kobieta
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.55 (+2.0)   2001-05-12   Poznań  U14
  13.21 (+1.1)   2002-06-15   Poznań  U16
  13.13 (+1.1)   2003-05-17   Poznań  U16
  12.44 (+0.5)   2004-06-05   Stargard Szcz.  U18
  12.26 (+1.8)   2005-08-25   Olsztyn  U18
  12.08 (+1.0)   2006-06-03   Szczecin  U20
  11.90 (0.0)   2007-07-14   Białogard  U20
  11.99 (+1.9)   2008-07-04   Szczecin  U23
  11.90 (+0.5)   2009-05-30   Piła  U23
  11.73 (+0.4)   2010-07-08   Bielsko-Biała  U23
  11.77 (-0.3)   2011-08-11   Bydgoszcz  Sen
  11.80 (+1.5)   2012-05-19   Katowice  Sen
  12.94 (-0.1)   2013-06-07   Łódź  Sen
  13.69 (+0.3)   2014-05-20   Łódź  Sen

  200 m wykres

  26.61 (+0.6)   2003-06-14   Poznań  U16
  25.59 (+1.4)   2004-06-05   Stargard Szcz.  U18
  25.35 (0.0)   2005-05-15   Poznań  U18
  25.34 (+0.4)   2006-05-14   Poznań  U20
  24.87 (+1.0)   2007-06-28   Biała Podlaska  U20
  24.72 (+1.2)   2008-07-05   Szczecin  U23
  24.63 (0.0)   2009-08-30   Bielsko-Biała  U23
  24.26 (+0.7)   2010-06-18   Słubice  U23
  23.98 (-0.9)   2011-08-12   Bydgoszcz  Sen
  24.21 (+1.4)   2012-05-23   Kutno  Sen

  300 m wykres

  39.95   2007-07-17   Poznań  U20
  40.17   2008-07-17   Poznań  U23

  W dal wykres

  4.70 (0.0)   2013-06-08   Łódź  Sen
  4.42 (+0.4)   2014-05-20   Łódź  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13587093353271 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl