Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Małgorzata GĄSOWSKA
imię : Małgorzata
nazwisko : GĄSOWSKA
data ur. : 1978-03-18 (Masters) 42 193
płeć : Kobieta
klub : LKS Vectra Włocławek

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.20 (0.0)   2011-09-16   Toruń  Sen
   8.00 (0.0)   2014-09-10   Toruń  Masters
   8.18 (-1.3)   2018-08-25   Toruń  Masters

  100 m wykres

  12.54 (+1.8)   2010-06-16   Płock  Sen
  12.87 (+0.1)   2011-06-15   Płock  Sen
  12.71 (0.0)   2012-09-01   Płock  Sen
  12.53 (-0.2)   2013-07-16   Warszawa  Masters
  12.64 (0.0)   2014-09-06   Aleksandrów Łódzki  Masters
  12.84 (+1.5)   2016-06-04   Siedlce  Masters
  12.91 (+0.6)   2017-07-16   Płock  Masters
  12.89 (-0.9)   2018-08-25   Toruń  Masters
  12.73 (+0.3)   2019-09-21   Zielona Góra  Masters
  12.79 (+1.9)   2020-09-05   Jelenia Góra  Masters

  200 m wykres

  25.58 (+1.2)   2010-06-12   Łódź  Sen
  27.25 (-3.1)   2011-06-05   Bydgoszcz  Sen
  25.92 (+0.3)   2012-09-15   Płock  Sen
  25.83 (-0.5)   2013-08-24   Toruń  Masters
  26.17 (0.0)   2014-09-10   Toruń  Masters
  26.34 (+0.3)   2016-06-04   Siedlce  Masters
  26.02 (+0.1)   2017-06-11   Kutno  Masters
  26.42 (-1.9)   2018-08-25   Toruń  Masters
  25.92 (-1.6)   2019-09-28   Poznań  Masters
  26.56 (-0.8)   2020-07-26   Jelenia Góra  Masters

  300 m wykres

  42.80   2011-04-30   Płock  Sen
  42.35   2012-09-01   Płock  Sen
  41.72   2015-08-30   Wrocław  Masters
  42.54   2017-05-28   Częstochowa  Masters
  42.70   2019-06-22   Toruń  Masters

  400 m wykres

  59.67   2010-06-19   Kutno  Sen
  58.75   2013-07-11   Toruń  Masters
  60.72   2017-06-24   Wrocław  Masters
  61.97   2019-07-30   Torino (ITA)  Masters

  400 m pł K wykres

  72.76   2019-08-02   Torino (ITA)  Masters

  Oszczep (600) wykres

  25.56   2018-06-30   Toruń  Masters

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23716497421265 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl