Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Dawid GRUCHOT
imię : Dawid
nazwisko : GRUCHOT
data ur. : 1995-08-24 (Sen) 23 363
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.35 (-0.7)   2010-09-17   Zduńska Wola  U16
  12.37 (+0.5)   2011-08-31   Wrocław  U18
  12.54 (-1.5)   2012-05-03   Sieradz  U18
  11.92 (-0.5)   2013-05-25   Aleksandrów Łódzki  U20
  11.51 (0.0)   2014-04-26   Aleksandrów Łódzki  U20
  12.53 (-2.0)   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U23
  11.37 (-0.6)   2017-06-04   Wrocław  U23
  11.21 (0.0)   2018-05-06   Sieradz  Sen
  11.28 (+1.8)   2019-04-27   Zgorzelec  Sen

  200 m wykres

  25.59 (+0.8)   2010-09-05   Wrocław  U16
  25.27 (+0.2)   2011-05-07   Kutno  U18
  24.41 (+0.9)   2012-05-12   Wrocław  U18
  23.45 (+1.6)   2013-06-16   Łódź  U20
  23.07 (-0.5)   2014-05-18   Łódź  U20
  24.38 (+0.8)   2016-09-10   Łódź  U23
  22.71 (-1.4)   2017-05-27   Jelenia Góra  U23
  22.64 (+0.7)   2018-06-02   Wrocław  Sen

  300 m wykres

  39.92   2010-09-17   Zduńska Wola  U16
  38.47   2011-08-31   Wrocław  U18
  38.19   2012-09-08   Opole  U18
  36.78   2013-09-07   Wrocław  U20
  35.41   2014-05-04   Łódź  U20
  39.55   2016-09-04   Aleksandrów Łódzki  U23
  35.48   2017-05-06   Wrocław  U23
  35.23   2018-05-06   Sieradz  Sen
  35.47   2019-05-05   Sieradz  Sen

  400 m wykres

  53.24   2011-10-11   Łódź  U18
  54.03   2012-05-26   Łódź  U18
  51.40   2013-09-21   Łódź  U20
  49.99   2014-06-07   Biała Podlaska  U20
  55.18   2016-09-17   Łódź  U23
  50.30   2017-05-27   Jelenia Góra  U23
  49.51   2018-05-27   Jelenia Góra  Sen
  50.08   2019-06-01   Wrocław  Sen

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.41 (+1.1)   2014-09-28   Łódź  U20

  110 m pł wykres

  15.00 (+0.6)   2017-05-06   Wrocław  U23
  15.48 (+0.1)   2018-06-02   Wrocław  Sen
  15.02 (-0.4)   2019-06-15   Jelenia Góra  Sen

  300 m pł wykres

  42.93   2010-09-11   Kielce  U16
  41.21   2012-08-25   Chojnice  U18
  38.01   2019-05-29   Wrocław  Sen

  400 m pł J MŁ wykres

  61.66   2011-06-12   Słubice  U18
  57.54   2012-06-18   Częstochowa  U18

  400 m pł wykres

  56.32   2013-07-03   Kraków  U20
  52.94   2014-06-29   Toruń  U20
  53.83   2017-05-14   Wrocław  U23
  52.96   2018-06-17   Poznań  Sen
  53.21   2019-08-10   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.79272818565369 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl