Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : KANABROCKI
data ur. : 1996-01-17 (Sen) 24 320
płeć : Mężczyzna
klub : MKL 12 Jelenia Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.23 (0.0)   2010-06-13   Wrocław  U16
  11.80 (0.0)   2011-09-17   Wrocław  U16
  11.62 (-0.2)   2012-05-05   Bogatynia  U18
  11.67 (-0.4)   2013-05-04   Wrocław  U18

  150 m wykres

  17.59   2013-04-27   Zgorzelec  U18

  200 m wykres

  25.51 (+0.8)   2010-09-05   Wrocław  U16
  24.56 (+0.5)   2011-05-15   Zgorzelec  U16
  23.79 (-0.4)   2012-05-12   Wrocław  U18
  24.34 (0.0)   2013-05-04   Wrocław  U18

  300 m wykres

  41.78   2010-05-02   Wrocław  U16
  39.96   2011-04-30   Zgorzelec  U16
  38.28   2012-04-21   Zgorzelec  U18

  400 m wykres

  57.57   2011-10-08   Zielona Góra  U16
  56.27   2012-04-28   Wrocław  U18

  1000 m wykres

  3:18.81   2011-10-09   Zielona Góra  U16

  110 m pł MŁ wykres

  19.72 (+1.5)   2010-05-16   Wrocław  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  17.07 (-0.2)   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  17.62 (-3.4)   2012-04-29   Wrocław  U18

  300 m pł wykres

  46.79   2010-08-31   Wrocław  U16
  46.34   2011-05-15   Zgorzelec  U16

  Wzwyż wykres

  1.47   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  1.54   2012-04-29   Wrocław  U18

  W dal wykres

  5.02 (-0.4)   2010-04-24   Zgorzelec  U16
  6.21 (+0.1)   2011-10-02   Kielce  U16
  6.48 (+0.1)   2012-05-05   Bogatynia  U18

  Kula (5) wykres

   9.83   2011-10-08   Zielona Góra  U16
   8.62   2012-04-28   Wrocław  U18

  Oszczep (700) wykres

  29.45   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  33.45   2012-04-21   Zgorzelec  U18

  8-bój J MŁ wykres

  4045   2011-10-09   Zielona Góra  U16
  3622   2012-04-29   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24400591850281 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl