Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Karolina SYGUTOWSKA
imię : Karolina
nazwisko : SYGUTOWSKA
data ur. : 1993-12-10 (Sen) 26 281
płeć : Kobieta
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  10.07   2010-05-14   Szprotawa  U18
  11.08   2011-08-30   Zielona Góra  U20
  11.60   2012-09-12   Zielona Góra  U20
  12.01   2013-09-08   Zielona Góra  U23
  11.92   2014-06-08   Biała Podlaska  U23
  13.27   2015-09-05   Białystok  U23
  11.49   2016-05-21   Zielona Góra  Sen
  12.38   2017-05-27   Łódź  Sen
  13.60   2018-06-16   Sulęcin  Sen
  13.11   2019-05-11   Szprotawa  Sen
  13.06   2020-06-19   Słubice  Sen

  Dysk (1) wykres

  36.76   2010-05-14   Szprotawa  U18
  38.90   2011-05-25   Szprotawa  U20
  40.23   2012-09-23   Częstochowa  U20
  44.15   2013-10-12   Bojanowo  U23
  45.64   2014-09-07   Zielona Góra  U23
  48.05   2015-09-06   Białystok  U23
  48.74   2016-09-06   Zielona Góra  Sen
  50.16   2017-07-23   Białystok  Sen
  51.80   2018-05-03   Słubice  Sen
  51.73   2019-08-25   Radom  Sen
  52.38   2020-06-19   Słubice  Sen

  Młot (4) wykres

  35.20   2013-08-31   Zielona Góra  U23
  41.58   2017-09-05   Zielona Góra  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.32481718063354 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl