Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Mateusz DĘBSKI
imię : Mateusz
nazwisko : DĘBSKI
data ur. : 1998-01-23 (U23) 21 145
płeć : Mężczyzna
klub : RLTL ZTE Radom

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  52.29   2015-05-23   Zamość  U18
  52.80   2016-05-22   Rzeszów  U20

  600 m wykres

  1:49.39   2010-05-29   Kozienice  U14
  1:34.87   2012-09-02   Radom  U16
  1:25.09   2014-08-30   Stalowa Wola  U18
  1:25.00   2018-09-01   Radom  U23

  800 m wykres

  1:57.35   2014-08-23   Częstochowa  U18
  1:54.29   2015-05-17   Łódź  U18
  2:00.07   2016-06-05   Bydgoszcz  U20
  1:57.69   2017-05-28   Łódź  U20
  1:56.12   2018-08-29   Radom  U23

  1000 m wykres

  3:12.03   2010-07-18   Warszawa  U14
  3:01.90   2011-06-12   Warszawa  U14
  2:50.30   2012-09-22   Kozienice  U16
  2:43.46   2013-09-21   Radom  U16
  2:29.96   2014-09-07   Zamość  U18
  2:31.13   2015-09-06   Warszawa  U18
  2:27.63   2016-05-15   Warszawa  U20
  2:29.33   2017-07-29   Warszawa  U20

  1500 m wykres

  4:22.64   2013-06-22   Radom  U16
  4:01.00   2014-06-21   Radom  U18
  3:48.79   2015-06-06   Gdańsk  U18
  3:47.21   2016-06-11   Gdańsk  U20
  3:45.56   2017-06-14   Gdańsk  U20
  3:57.49   2018-05-20   Piaseczno  U23

  2000 m wykres

  5:48.01   2013-09-28   Radom  U16

  3000 m wykres

   9:01.67   2014-06-14   Warszawa  U18
   8:41.29   2015-06-20   Gdańsk  U18
   8:28.00   2016-07-01   Suwałki  U20
   8:34.58   2017-07-07   Toruń  U20

  5000 m wykres

  15:09.01   2018-07-01   Sieradz  U23
  15:12.44   2019-05-18   Szczecinek  U23

  2000 m prz wykres

  6:07.11   2014-07-14   Wrocław  U18
  5:59.84   2016-09-17   Częstochowa  U20
  5:59.19   2017-09-16   Radom  U20

  3000 m prz wykres

   9:22.87   2018-07-20   Lublin  U23

  Przełaj wykres

  :09:29   2014-03-29   Kołczewo k.Międzyzdrojów  U18
  :16:02   2015-03-21   Iława  U18
  :09:24   2016-03-19   Żagań  U20
  :18:52   2017-03-11   Jelenia Góra  U20
  :12:01   2018-03-17   Żagań  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10658502578735 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl