Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Małgorzata
nazwisko : MYNTE
data ur. : 1996-01-13 (Sen) 24 285
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.55 (+0.5)   2011-08-31   Wrocław  U16

  200 m wykres

  28.54 (-0.6)   2010-05-08   Częstochowa  U16
  27.44 (-0.4)   2011-06-05   Częstochowa  U16
  27.24 (+1.4)   2012-06-02   Bielsko-Biała  U18
  26.49 (+1.8)   2013-07-26   Łódź  U18
  28.89 (-0.2)   2015-06-06   Kraków  U20
  28.14 (+0.6)   2016-05-07   Wrocław  U23
  27.54 (+0.3)   2017-05-13   Wrocław  U23

  300 m wykres

  45.04   2010-09-12   Chorzów  U16
  43.63   2011-04-30   Kędzierzyn-Koźle  U16

  600 m wykres

  1:50.03   2011-05-14   Sosnowiec  U16

  800 m wykres

  2:46.26   2012-07-21   Kraków  U18
  2:40.88   2013-07-27   Łódź  U18
  2:47.32   2015-06-07   Kraków  U20
  2:47.38   2016-05-08   Wrocław  U23
  2:47.53   2017-05-14   Wrocław  U23

  100 m pł MŁ wykres

  17.55 (-0.7)   2010-10-02   Opole  U16
  16.12 (0.0)   2011-09-18   Kędzierzyn-Koźle  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.69 (0.0)   2011-09-24   Częstochowa  U16
  15.75 (+0.4)   2012-07-20   Kraków  U18
  14.89 (+1.6)   2013-07-26   Łódź  U18

  100 m pł wykres

  16.55 (-1.4)   2014-06-11   Kędzierzyn-Koźle  U20
  16.64 (+1.0)   2015-06-06   Kraków  U20
  16.14 (+0.9)   2016-05-07   Wrocław  U23
  15.64 (+1.7)   2017-06-03   Kraków  U23

  Wzwyż wykres

  1.45   2012-05-26   Wrocław  U18
  1.45   2013-06-09   Opole  U18
  1.46   2014-06-11   Kędzierzyn-Koźle  U20
  1.48   2015-06-06   Kraków  U20
  1.47   2016-05-07   Wrocław  U23
  1.52   2017-05-13   Wrocław  U23

  W dal wykres

  4.41 (+0.5)   2011-10-08   Opole  U16
  4.92 (0.0)   2012-05-26   Wrocław  U18
  5.18 (+1.1)   2013-06-02   Opole  U18
  5.11 (-0.3)   2014-06-28   Toruń  U20
  4.99 (-1.6)   2015-09-05   Opole  U20
  5.37 (+0.4)   2016-06-04   Łódź  U23
  5.37 (+1.6)   2017-06-04   Kraków  U23

  Kula (3) wykres

   7.02   2011-10-08   Opole  U16
   7.70   2012-07-20   Kraków  U18
   9.71   2013-07-26   Łódź  U18

  Kula (4) wykres

   7.92   2015-06-06   Kraków  U20
   8.87   2016-04-30   Zgorzelec  U23
   9.60   2017-05-13   Wrocław  U23

  Oszczep (600) wykres

  23.41   2015-06-07   Kraków  U20
  21.22   2016-05-08   Wrocław  U23
  23.31   2017-06-04   Kraków  U23

  7-bój wykres

  3651   2015-06-07   Kraków  U20
  3777   2016-05-08   Wrocław  U23
  4012   2017-05-14   Wrocław  U23

  7-bój J MŁ wykres

  3596   2012-07-21   Kraków  U18
  4140   2013-07-27   Łódź  U18

  4-bój K MŁ wykres

  1887   2011-05-14   Sosnowiec  U16

  Oszczep (500) wykres

  23.15   2012-04-29   Wrocław  U18
  25.10   2013-05-04   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.444659948349 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl